Godthåb

Kroner fra Zinck-samlingen

Blandt lidt mere seriøse møntsamlere hører kronemønterne fra 1600 og 1700-tallet til de populære samlerområder. Det er ikke underligt, for det er store flotte sølvmønter, og der findes et væld at typer - især fra Frederik III's regeringstid. Heraf er ret så mange slået i et meget lille antal. Både de mere almindelige og de sjældne var at finde ved auktionen over den nordjyske storsamler Christian Zincks samling gennem de seneste tre et halvt år. Den absolut største ekspert på 1600-tallets danske mønter er Sven Aagaard, som igennem mange år har arbejdet på at skrive et værk om "Frederik III Kronemønt", og det er netop udkommet hos Dansk Numismatisk Forening, hvor dette store, flotte specialværk kan købes for bare 250 kr. Prisen kan kun holdes på dette niveau, fordi en lang række fonde m.m., som giver penge til dansk kulturliv, har støttet udgivelsen. Siden H. H. Schous "Beskrivelse af Danske og Norske Mønter" fra 1926 har vi ikke haft nogen fortegnelse på dette område. Dertil skal siges, at Sven Aagaards værk ganske enkelt er et klenodie inden for numismatisk litteratur. Bogen er koncentreret om kronemønter slået i København 1651 til 1670, og indledes med en gennemgang af bogens tilblivelse, en læservejledning og en generel beskrivelse af udmøntningen. Hver enkelt mønt er aftegnet tydeligt og sirligt, så den grundige beskrivelse kan følges i detaljer. Christian Zinck fra Godthåb i Himmerland har været særdeles hjælpsom med at stille sit store materiale til rådighed for Aagaard til sit arbejde med værket. Aagaard skriver selv, at uden Christian Zincks velvilje var dette bogværk aldrig blevet det samme. Gennem det 2100-århundrede vil det komme til at rangere som et af danske numismatikeres "bibelværker", som det er tilfældet med både Schous, Hedes og Galsters værker. Franck Petersson Svend Aagaard: Frederik III Kronemønt København 1651-70. 250 kr. Dansk Numismatisk Forening

Forsiden