Bangladesh

Kroner til maritim udvikling i Bangladesh

Erhvervskontor vil have frederikshavnske virksomheder på banen

FREDERIKSHAVN:Med støtte helt op til 90 pct. af totalomkostningerne fra Danidas Privatsektorprogram er der gode betingelser for dansk forretningsudvikling i Bangladesh - og heller ikke frederikshavnske virksomheder bør tøve med at gribe den mulighed, mener Frederikshavn Erhvervsråd. Specielt tages der sigte på virksomheder inden for fiskeri, vodbinderi, fiskeeksport, fryseteknologi, procesudstyr og procesindustri, skibsbygning og vedligeholdelse samt alle former for know-how baserede virksomheder. Erhvervsrådet har i samarbejde med konsulentfirmaet GPT ApS, Aalborg, tilrettelagt et fremstød rettet netop mod udviklingsprojekter inden for det maritime område i Bangladesh, der udgør et markedsområde med 10 mio. kunder. Det maritime fremstød informeres der om på et gå-hjem-møde i Erhvervenes Hus på torsdag 24. april. Bag GPT ApS står Lars S. Andersen, der oprindeligt er fra Hjørring. Han har gennem 10 år arbejdet med partnerskabsprojekter mellem danske virksomheder og virksomheder i udviklingslandene. Danidas privatsektorprogram, der har eksisteret siden 1993, danner grundlag for udviklingsprojekterne ved at fremme partnerskaber mellem danske virksomheder og virksomheder i 15 programsamarbejdslande. Partnerskab dækker over alle former fra det rent eksportorienterende til en joint venture selskabsform. Privatsektorprogrammet yder støtte til besøgsrejser, feasibilitystudier (muligheder), projektimplementering og miljøindsats, i alt 5,3 mio. kr. over tre år eller en maksimal finansiering på 90 pct. for de virksomheder, der er rede til at gå ind i et forretningsmæssigt samarbejde, hvor der samtidig udvises socialt ansvar.