Hospitaler

Kronisk overbelægning på sygehuse

AALBORG:Nogle gange er vi ved at segne, andre gange glider det lettere. Sådan beskriver ledende overlæge Birte Hansen Obel, Medicinsk Afdeling C på Odense Universitetshospital hverdagene på afdelingen, der ligesom de fleste andre medicinske afdelinger kæmper med overbelægning. Hver vinter er der pres på afdelingerne, der typisk tager imod akutte ældre patienter, men mange steder er overbelægning et problem det meste af året. På Aalborg Sygehus var der sidste år generelt en belægning på lige over 100 procent på de medicinske afdelinger samlet set, mens enkelte afdelinger havde en belægning på 109 og 107 procent. Onsdag morgen lå der 302 patienter på afdelingerne i Aalborg, der har plads til 262 patienter. - Overbelægning er et permanent problem, og sådan er det stort set over hele landet, siger Carl-Otto Gøtzsche, der er centerchef på Medicinsk Center på Aalborg Sygehus. I Sundhedsstyrelsen stammer de seneste tal for belægningen på de medicinske afdelinger tilbage fra 2004. Tallene, som endnu ikke er offentliggjort, viser, at over 40 medicinske afdelinger havde en belægning på mere end 100 procent det år. I slutningen af halvfemserne undersøgte Carl-Otto Gøtzsche presset på de medicinske afdelinger, og han konstaterede dengang, at der generelt i hele landet var tale om en meget høj belægning. Og, som han siger nu, sådan er det formentlig stadig. - Uanset hvor du ringer, tror jeg, at du vil høre de samme historier om overbelægning og presset personale, siger Carl-Otto Gøtzsche. Efter kraftig effektivisering af behandlingerne er det efterhånden kun de meget “tunge” patienter, der ligger i sengene i dag. - Det er så hårdt, at sygeplejerskerne flygter over til de kirurgiske afdelinger, hvor patienterne er meget mere selvhjulpne. Problemet er, at vi ikke kan tilbyde acceptable vilkår for personalet, siger Birte Hansen Obel, der også sidder i bestyrelsen for Dansk Selskab for Intern Medicin. Formanden for de danske sygeplejersker, Connie Kruckow opfordrer sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at gå det medicinske område lige så grundigt efter, som han er i gang med på kræftområdet. Også Ældre Sagen har opfordret ministeren til at gøre noget ved den kroniske overbelægning, som mange afdelinger kæmper med. /ritzau/