Kroniske syge skal have bedre hjælp

Sundhedsstyrelsen står bag nyt projekt

Kronisk syge patienter har brug for bedre hjælp. Derfor skal patienter med viden om sygdommen fra egen krop uddannes til at hjælpe andre patienter gennem deres sygdom med støtte og rådgivning. Sådan er konceptet i et nyt projekt, som Sundhedsstyrelsen står bag. Det er første gang i Danmark, der er lavet uddannelsesforløb for patienter, der skal hjælpe andre patienter. En bog om patientuddannelse er netop udkommet. Svend Juul Jørgensen, der er læge og konsulent i Sundhedsstyrelsen, står bag projektet. Han mener, at det er vigtigt, at der kommer mere fokus på, hvordan man hjælper patienter gennem et vedvarende sygdomsforløb. - Det er blevet mere klart for alle, at patienternes måde at leve med og forholde sig til deres sygdom på er afgørende for, hvordan de klarer sig videre i sygdomsforløbet. Det er vigtigt, at patienter med kroniske sygdomme får vedvarende støtte og holder fast i behandlingen. Patienterne skal have teknikker, så de kan lære at leve med sygdommen, siger Svend Juul Jørgensen. Sundhedsstyrelsen har til projektet valgt patienter, der lider af muskel-skeletsygdomme som slidgigt, leddegigt og knogleskørhed. - Det er en velegnet målgruppe, da den er ret veldefineret og afgrænset. Ud fra denne patientgruppe vil vi kunne konkludere, om selve konceptet er brugbart i Danmark også til andre patientgrupper med kroniske sygdomme, siger Svend Juul Jørgensen. Med i projektet er Ribe og Københavns Amter samt Gigtforeningen. Svend Juul Jørgensen synes, at det er rigtig godt, at Gigtforeningen er med i samarbejdet, da den repræsenterer patienternes behov. - Patientforeninger giver os en bedre fornemmelse af, om det er det rigtige, vi gør i forhold til patienter. Og i det hele taget er tendensen jo at inddrage patienterne og deres organisationer mere aktivt, siger Svend Juul Jørgensen. Inspirationen til projektet er hentet i udlandet. I USA har de i flere år set på, hvordan de kan udnytte de erfaringer, som patienter med kroniske sygdomsforløb har. Her har man lavet sammenligninger mellem patienter, der gennemgik og ikke gennemgik uddannelsesforløbet. Det viste sig, at de patienter, der gennemgik uddannelsen, blev bedre til at håndtere sygdom og derfor havde mindre behov for sundhedsvæsnets ydelser. Til efteråret skal det danske projektet evalueres, men allerede nu ser Sundhedsstyrelsen et stort potentiale i det. /ritzau/