Kronologi over Tvindsagen

21. august 2000: Et tidligere Tvind-medlem anklager i en TV2-udsendelse Tvindtoppen for at misbruge "Fonden for humanitære formål til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet" for at snyde i skat. Holstebro Politi indleder undersøgelse. 25. april 2001: Politiet ransager otte Tvind-adresser og beslaglægger dokumenter og computere. Fire Tvind-folk sigtes som de første af i alt otte tiltalte i den senere retssag. 25. maj 2001: Tvind-stifter Mogens Amdi Petersen meddeler folkeregistret, at han er rejst til Storbritannien med henblik på emigration. Også hans to senere medtiltalte i Tvind-sagen, Marlene Gunst og Ruth Sejerøe-Olsen, udvandrer. 14. august 2001: Vestre Landsret godkender politiets ransagninger i april under henvisning til, at politiet har rimelig og begrundet mistanke om, at Tvind har svindlet med fondsmidlerne. 17. februar 2002: Mogens Amdi Petersen anholdes og fængsles af amerikansk politi i Los Angeles. 4. september 2002: Mogens Amdi Petersen ankommer til Danmark efter at have opgivet at modsætte sig udvisning fra USA. Han holdes varetægtsfængslet til den 10. januar 2003. 4. oktober 2002: Anklagemyndigheden rejser formel tiltale for groft skattesvig og groft underslæb for over 120 millioner kroner mod Mogens Amdi Petersen, Poul Jørgensen, Kirsten Ambrosius Larsen, Ruth Sejerøe-Olsen, Marlene Gunst, Sten Byrner, Bodil Ross Sørensen og Christie Pipps. 18. december 2002: Byretten i Ringkøbing indleder Tvind-sagen med en afhøring af Mogens Amdi Petersen. 31. august 2006: Byretten idømmer Sten Byrner et års betinget fængsel for underslæb og frifinder de øvrige. Mogens Amdi Petersen og Poul Jørgensen slipper hermed som hovedtiltalte for anklagemyndighedens krav om fem års fængsel. 12. september 2006: Anklagemyndigheden anker byretsdommen til Vestre Landsret for alle undtagen Bodil Ross Sørensen og Ruth Sejerøe-Olsen. Kun Poul Jørgensen lader sig træffe af politiet for at få forkyndt anken, som loven kræver, så anklagemyndigheden kan gennemføre en ankesag. Resten af Tvind-toppen menes at opholde sig i udlandet. 7. november 2007: Ankesagen ved Vestre Landsret mod Poul Jørgensen starter. Han tiltales for groft skattesvig og groft underslæb for knap 40 millioner kroner. 20. januar 2009: Poul Jørgensen idømmes ubetinget fængsel i to år og seks måneder.