Kroskilte får lov at blive

Politikere beder politiet se på nye oplysninger

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommune med teknik- og miljøudvalget i spidsen arbejder fortsat på at få skiltene med "God Mad" fjernet fra Brønderslev Kros gavle. Kroen må hverken servere mad eller drikke. Brønderslev Kommune indgav i december i fjor politianmeldelse mod kroen. Kommunen anmeldte kroen for overtrædelse af markedsføringsloven, idet kommunen ønsker at få sat en stoppet for de øjefaldende reklamer. Men politiets jurister har i første omgang vurderet, at der ikke er grundlag for at gøre noget ved sagen på baggrund af den sagsfremstilling kommunen har leveret. Nu er der imidlertid kommet nye oplysninger i sagen, og teknik- og miljøudvalget beder derfor politiet kigge på sagen endnu engang. - Kommunen bad sidste år politiet vurdere, hvorvidt det er muligt at få fjernet skiltningen på Brønderslev Kro, fordi nogle turister forvilder sig ind på kroen i den tro, at de kan få servert mad og drikevarer, oplyser Karsten Frederiksen (K), der er formand for teknik- og miljøudvalget. - Vi har modtaget bedsked fra politiet om, at man på baggrund af sagsfremstillingen ikke ser sig i stand til at gøre noget ved sagen for nuværende. Den beslutning er vi ikke helt enig i, og vi har efterfølgende drøftet, hvilke muligheder vi har. Uden at komme for langt ind i den specifikke sag, vil jeg sige, at vi har nogle nye argumenter, som vi ønsker, at politiet skal forholde sig til. Hvordan kommunen vil agere, hvis politiet fortsat ikke vurdere, at sagen kan holde i retten, melder historien ikke noget om, idet sagen har været drøftet på et lukket møde i teknik- og miljøudvalget. - Hvis ikke vi skulle finde forståelse for de nye argumenter, står kommunen i en situation, hvor man skal ind og overveje, hvad næste skridt skal være. Problemerne har været drøftet på et lukket møde i udvalget, og jeg har derfor ikke mulighed for at sige mere om sagen. - Men ingen skal være i tvivl om, at Brønderslev Kommune ønsker at få løst problemstillingen. Og som jeg tidligere har tilkendegivet, så er jeg sindet at fortsætte, indtil skiltningen bliver fjernet, tilføjer Karsten Frederiksen og tilføjer: - Jeg er stadig af den opfattelse, at Brønderslev Kro er en skamplet på Brønderslev by.