Skolevæsen

Krudtet brændes af

Vaarst-Fjellerad Skole sætter ekstra tid af til motion og kost.

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

En, to, tre, hop.

Det blev motioneret til den store guldmedalje, da 16 elever fra Aalborg Sportshøjskole i går overtog aktiveringen af de 105 elever på Vaarst-Fjellerad Skole. Der var OL for de største og sørøverlege for de mindste. Udbyttet vendte begge veje. For sportshøjskoleeleverne var det et projekt i forbindelse med et ugelangt kursus i at blive proaktivist som er et modul i idrætslederuddannelsen. Det handler om at få ideer, omsætte dem til handling og søge sponsorater. For børnene blev det en af de i alt 10 dage om året, hvor man vender op og ned på skemaet. De behøver ikke nødvendigvis at være idræt, der er på programmet. Det kan være førstehjælp eller sjove danse. På skolen har man valgt at bruge ekstra tid til på sundhed og motion. - Børnene er begejstrede, og forældrene er det, siger skoleleder Søren Jørgensen. Lige med undtagelse af i går, som var en særlig dag, er der ikke noget, der hedder saftevand. Der drikkes kun koldt vand. Der er opstillet drikkevandsautomater, og børnene har fået udleveret drikkedunke. I 0.-3. klasse er der to timer ekstra til idræt og sundhed om ugen, så de samlet er oppe på fire timer. Skolen skaffer selv timerne. Skolelederen har ingen problemer med at skære antallet af historietimer ned til minimum. - Det her batter meget bedre. Det fremmer indlæringen. Motionen sikrer, at børnene får krudtet brændt af, og de får lettere ved at forholde sig i ro i timerne.