Krudtfabrik til salg optrapper styrken

Ordrerne på ammunition og destruktion af fyrværkeri skaber behov for 8-10 procent flere ansatte

ELLING:Det statsejede ammunitionsarsenal (AMA) i Elling nord for Frederikshavn, som Forsvarskommandoen har fået grønt lys til at sælge, optrapper produktionen og ansætter otte-ti procent flere medarbejdere oveni de nuværende 150. Trods voksende travlhed gennem længere tid har krudtfabrikken af Forsvaret været underlagt faste normtal for beskæftigelsen, men chefen for AMA, Søren Hansen, siger at der nu kan opereres ud fra de opgaver, som Forsvaret placerer. - Vi har fået mange ordrer ind på ammunition og også en del flere på destruktion af sprængstoffer, siger Søren Hansen. - Derfor intensiverer vi produktionen. På fremstilling af ammunition til håndvåben vil vi komme op på tre skiftehold, mod nu to, siger Søren Hansen. Fyrværkeri destrueres På destruktionsområdet er det ikke mindst ulovligt fyrværkeri, der giver behov for flere hænder på AMA. - Forsvaret er oplagssted for det fyrværkeri, som politiet beslaglægger. Da vi er specialister i at destruere militære sprængstoffer, ved vi også, hvordan den slags skal behandles, siger Søren Hansen om blandt andet de mængder af krysantemumbomber, der som en del af det beslaglagte fyrværkeri skal destrueres. Han forventer ingen problemer med at få de 10-15 nye stillinger besat, selv om AMA er i en salgsproces. - Processen er stadig i sin vorden, så stillingerne er lige så varige som din og min, siger Søren Hansen. Fællestillidsmanden på AMA, Finn Dietz, glæder sig over, at virksomheden har fået lov at køre sit eget løb i overgangsfasen frem til et muligt salg. Et godt signal - Hidtil har vi måttet rykke rundt på ordrerne og rykke folk rundt på de forskellige skifte for at få tingene til at gå op. Samtidig er travlheden et godt signal til eventuelle købere, siger Finn Dietz. Faglig sekretær Bent H. Pedersen, 3F Nordøstvendsyssel, der har en ledighed på hele 18 procent, glæder sig over de nye job. - Nu er der jo mange mennesker, der søger arbejde, men vi har mange der opfylder kriterierne, siger han.