Krudtrøgen har lagt sig på skydebane

Den militære skydebane i Hjørring har ligget stille siden før jul, og der kan gå lang tid, før banen igen kan tages i brug.

Der kan gå helt op til et par år, før skydebanen i Hjørring kan tages i brug igen, oplyser oberstløjtnant Jørgen Clasen. Arkivfoto: Bente Poder

Der kan gå helt op til et par år, før skydebanen i Hjørring kan tages i brug igen, oplyser oberstløjtnant Jørgen Clasen. Arkivfoto: Bente Poder

Hjørring Kommune har forbudt skydning på banen fordi det efter naboklager står klart, at støjen fra skydningen er alt for høj i forhold til miljølovens grænser. - Vi kigger på nogle muligheder. Én mulighed er at bygge en mur. Det vil koste ca. fem mio. kr. Det er mange penge, siger oberstløjtnant Jørgen Clasen, næstkommanderende i driftsdivisionen, som står for driften af alle forsvarets etablissementer, herunder skydebanerne. - Det kan også være vi kan finde en anden løsning, men der er ingen løsning i sigte i nær fremtid. Det kan tage et par år, hvis vi skal bygge en mur. Hvis vi kan finde en midlertidig løsning, kan der måske gå et halvt år, vurderer Jørgen Clasen. - Jeg har gjort mig nogle tanker om halmballer. Jeg ved, der bruges bigballer på andre baner. Men det kræver under alle omstændigheder kommunens godkendelse, og at vi kan bevise, at vi overholder miljøloven, tilføjer han. Jørgen Clasen regner med at holde et møde med de involverede parter i løbet af januar måned, men der er ikke sat dato på endnu, og der bliver ikke tale om at haste en beslutning igennem. - Det skal gennemtænkes grundigt, når det kan komme til at koste fem-seks mio. kr., påpeger Jørgen Clasen. Lukningen af skydebanen i Hjørring er lidt af et logistisk problem for militæret og især for Hjemmeværnet. Både soldaterne og de frivillige hjemmeværnsfolk skal have en vis mængde skydetræning, og det er svært at leve op til, når der kun er ganske få skydebaner, som i forvejen er booket godt op. For Hjemmeværnets vedkommende er det især problematisk, fordi medlemmerne er frivillige og skal passe skydetræningen ind i arbejds- og familieliv. - Vi prøver at finde skydetid til Hjemmeværnet et andet sted. Men der er ikke mange skydebaner i Nordjylland, og de andre baner har også nogle miljøkrav, der betyder, at man kun må skyde nogle timer, nogle dage om ugen, siger Jørgen Clasen.