Kryds bygges om for Aldi penge

Købmand stiller spørgsmål ved kommunens motiver

NR. UTTRUP: Med udsigt til endnu en discountbutik på Hjørringvej skråt overfor Nørre Uttrup Torv vil Aalborg Kommune ændre et trebenet kryds til et firebenet. Og Aldi kommer stort set til at betale for det hele. Det nuværende trebenede kryds Uttrupvej/Hjørringvej i Nørre Uttrup med indkørsel til Netto og den kommende Aldi, skal blive til et firebenet. Indkørslen skal være dobbeltrettet, så man kan køre ud såvel som ind, og hvis parkeringsforholdene tillader det, overvejer kommunens teknikere at lukke Åkandevej, hvor bilisterne i dag kører ud fra p-pladsen ved Netto. Merko købmanden på Nørre Uttrup Torv, Jesper Herman Pedersen, beskylder i den forbindelse kommunen for at tækkes de store og overse de små. - Kommunen skulle nok alligevel igang med forbedringer i området, og så er det her jo meget smart, siger han. Det afviser projektkoordinator i kommunens bygherreafdeling, Bent Alsted. Han henviser til, at kommunen sidste år ændrede krydset ved at etablere en ekstra fodgængerovergang og forbedre forholdene for cyklister. - Hvis vi ville have Aldi til at betale for arbejde, der alligevel skulle gøres, havde det været både billigere og smartere at gøre det sidste år. Vejloven giver mulighed for, at myndighederne i særlige tilfælde kan pålægge den, der vil ændre anvendelsen af et område, de udgifter det medfører trafikalt. I krydset Uttrupvej/Hjørringvej skal Aldi betale for alle ændringerne undtagen det computerstyrede signalsystem, som kommunen alligevel skal have reguleret i anden forbindelse inden foråret 2004. - Havde det ikke været for den ekstra trafik som Aldi vil medføre, så havde det ikke været nødvendigt at ombygge krydset, siger Bent Aldsted. Han understreger i samme omgang, at kommunen ikke har hjemmel til at sige nej til at Aldi flytter ind på grunden. - Arealet er jo udlagt til forretning i forvejen, fremhæver han.