Dyr

Kuk i naturen

Mange dyr skal ikke være her og bøgen springer for tidligt ud

Dræbersnegl, hybenrose, mink eller den nuttede vaskebjørn gør det svært at overleve for andre dyr og planter, der lever i nærheden af dem. Allerede nu - men også i de kommende år - kommer der flere dyr og planter til Danmark, som truer de arter, der har været kendt i den danske natur i århundreder, fortæller Skov og Naturstyrelsen. Det er enten dyr, der kommer hertil af sig selv eller er bragt hertil som kæledyr. Eller planter, der i stor målestok er bragt hertil, fordi nogen synes, at de vil se flotte ud i haven. Også skibenes ballastvand transporterer uønskede arter, bl.a. åleparasitter og krebsearter, som kan være til stor skade for de danske haves naturlige fauna. - Nogle arter – som f.eks. nilgås, som vi skyder, når vi ser den, og bjørneklo, som mange borgere hjælper os med at fjerne – kan enten bekæmpes helt eller holdes nede. Det er straks sværere, når vi ser på dræbersneglene, som stort set er umulige at holde i skak" siger direktør Hans Henrik Christensen, der fortæller at styrelsen allerede har gang i kampagner og bekæmpelse af arter, som har etableret sig her i landet, og som ikke skal være her. Selv om Skov og naturstyrelsen er i fuld gang med at lave informationsmateriale om, hvordan man bekæmper de uønskede, tror Hans Henrik Christensen også, det er vigtigt at se i øjnene, at uanset hvad vi gør, vil der være arter, som vi får svært ved at bekæmpe helt eller holde fra at indvandre til Danmark. Skov og Naturstyrelsen har netop lavet to topti-lister over dyr og planter, som man ønsker at bekæmpe, så godt det kan lade sig gøre. Desuden har styrelsen udarbejdet en liste over de dyr og planter, som forventes er på vej, og som snart vil give problemer i den danske natur. Det er bevidst, at arter som f.eks. brun rotte og flyvehavre ikke er med på listen, selvom de har store økonomiske konsekvenser for de borgere, der generes af dem. Men de to nævnte arter har stort set ingen negativ betydning for de hjemmehørende arter i den danske natur. Listen skal altså alene ses i forhold til naturen. Tidlig bøg Også bøgen er der gået kuk i. Forskningsresultater viser, at bøgen i Europa - ligesom andre træer og buske - gennemsnitlig springer ud seks dage tidligere end for 30-40 år siden. Årsagen forklares først og fremmest med en stigning i temperaturen. Og da bøgetræerne samtidig taber sine blade tilsvarende sent - i gennemsnit omkring fem dage senere end tidligere - betyder det altså, at den højere temperatur samlet forøger vækstsæsonen med små to uger. Men der er stadig stor forskel fra sted til sted - også inden for Danmarks grænser. Dels på grund af det lokale klima, dels på grund af træernes oprindelse. Top ti-listeover invasive (uønskede) dyrearter: Amerikansk mink Iberisk skovsnegl Signalkrebs Ålens svømmeblæreorm Kastanieminermøl Amerikansk skarvand Vaskebjørn Bisamrotte Nilgås Amerikansk knivmusling Top ti-listeover invasive plantearter: Kæmpe Bjørneklo Rynket Rose Bjergfyr Glansbladet Hæg Japansk Pileurt Rød Hestehov Kanadisk Gyldenris Pastinak Vandpest Saragassotang