Kul på landsby-ordning

LØRSLEV/HØRMESTED:Der kommer nu ekstra kul på landsbyordningerne i Hørmested og Lørslev med ansættelsen af to ledere, der skal være afdelingsledere for børnehave og SFO i de to lokalsamfund. Landsbyordningerne betyder blandt andet, at børn helt ned til tre års-alderen skrives ind i skolen, og at skoleinspektøren er øverst ansvarlig for ikke bare skolen, men også børnehaven og SFO’en. Alle tre institutioner skal ledes som et fællesskab, også hvad angår bestyrelse og budget, og i Hørmested faldt valget på en gammel kendng, da afdelingsleder-jobbet skulle besættes. Pr. 1. september tiltræder pædagog Mariann Rasmussen således i Hørmested, men hun har i en længere periode været konstitueret leder af Myretuen i Hørmested. - Noget af det første, vi skal have lavet, er et fælles værdigrundlag, som skal være en rød tråd for børnene fra de er tre år til de går ud i skolen, siger skoleinspektøren ved Hørmested Skole, Per Frandsen. Børnecentre I Lørslev oplyser skole- inspektør Villy Petersen, at man blandt 16 ansøgere har valgt at ansætte Erik Rimmen, Lønstrup, der ifølge inspektøren kommer fra en stilling i en børnehave i Dronninglund Kommu- ne. Og netop i Lørslev er man ved at udvide Mariehuset med en tilbygning på 160 kvadratmeter - et byggeri, som forventes færdigt kort efter efterårsferien. På sigt skal de to landsbyordninger i Hørmested og Lørslev udvikle sig til såkaldte børnecentre, hvor blandt andet også områ- dets dagpleje og fritidsliv skal integreres, og i den konstruktion vil de nye afdelingsledere få status af souschefer. tn