Kulden kommer fra nordøst

Frosten bider sig fast de næste syv døgn og isvinteren er på vej

NORDJYLLAND:Isvinteren lurer. Efter en lang periode med frost er det i følge Meteorologisk Institut sikkert, at det kolde vejr fortsætter i hvert fald de næste syv døgn. Kold luft strømmer fortsat ned over Danmark fra nordøst, og frosten bider sig fast. Det betyder at trafikken til søs ret hurtigt kan få problemer med is, og allerede torsdag aften gik isbryderne Danbjørn, Thorbjørn og Isbjørn, der er stationeret på Flådestation Frederikshavn, fra den normale 48 timers beredskab til 24 timers beredskab. Ved Aggersund og Hobro har der allerede været brug for assistance af slæbebåden Alba fra Aalborg og Jacob Peder fra Hadsund. Søværnets Operative Kommando udsender løbende ismeldinger for de danske farvande og det fremgår, at isen allerede er generende mange steder. I de nordjyske farvande er der ismeldinger for Oddesund, Feggesund, Livø Bredning, Løgstør bredning og farvandet omkring Løgstør, Limfjorden ved Aalborg og vest for byen, yderfjorden i Mariager, farvandet mod øst ved Als Odde og ved indløbet til Mariager Fjord og i fjorden ved Hadsund. Også i havnen i Thisted er der isdannelser. Ismeldingerne er opbygget i et system med talkoder, der beskriver koncentrationen af is, isens tykkelse, isflagernes størrelse og besejlingsforholdene. De opdaterede ismeldinger kan tjekkes på Søværnets Operative Kommandos hjemmeside www.sok.dk. Den aktuelle melding viser fastis ved Hadsund, Aggersund, Feggesund og Oddesund samt i havnen i Thisted. I Farvandet øst for Als Odde er der spredt drivis, i Mariager Yderfjord er der tæt drivis med en tykkelse på 5-10 cm, og i Limfjorden ud for Aalborg er der åbent vand med små isflager. Ved Løgstør er der åbent drivis både øst og vest for byen med små isflager op til 15 cm tykke. I både Løgstør og Livø bredning er der meget tæt drivis med skrueis. Her er issen helt op til 70 cm tyk, og sejladsen er vanskelig. I Thisted Havn er der tynd fastis, og i ude ved Feggesund og Oddesundd er der ligeledes tynd fastis. I Feggesund er sejlads uden isbryderhjælp kun mulig for stærke skibe med god maskinkraft. Grundlaget for ismeldingerne er observatører, flere færger og alle søværnets egne enheder, der rapporterer om issituationen i mere end 200 nøglepunkter i de danske farvande. Det indledes ultimo novenber og afsluttes først, når varslingsperioden udløber ultimo marts. Der udarbejdes en grafisk oversigt over isforekomsterne i de danske farvande i form af et iskort, og i perioder med meget udsendes der til vejledning for skibsfarten en ismelding over Lyngby Radio samt via Danmarks Radio. Den sammenfattede oversigt over is- og besejlingsforholdene udveksles dagligt med de øvrige lande omkring Østersøen til gensidig information om isforholdene.