Kultur baner vej for erhvervslivet

NORDJYLLAND:Nordjyllands amt og Aalborg kommune vil bruge det Danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg som springbræt til et samarbejde mellem dette hjørne af Rusland og nordjyske sociale, kulturelle, undervisnings- og erhvervsmæssige interesser. To andre amter har fået samme ide. - Amtet og kommunen har begge stillet tre gange 250.000 kr. til rådighed for Kulturinstituttet, og for de penge får vi en service, som andre ikke får, fortæller direktør for kultur- og undervisningsområdet i Nordjyllands amt Dorthe Stigaard. Samarbejdet med Kulturinstituttet, som blev indviet i går, blev besluttet allerede i den foregående valgperiode og skal ses som led i amtets kulturpolitiske handlingsplan, hvor kulturen tænkes brugt som brohovede for erhvervsmæssige fremstød. Dorthe Stigaard siger, at det nye samarbejde kan ses som en parallel til det projekt, amtet er ved at afslutte i Estlands hovedstad Tallin. - Her har vi haft et vellykket samarbejde på gymnasieområdet med udgangspunkt i det forhold, at demokrati på dette område er ukendt i Estland. Hverken eleverne eller deres forældre har haft mindste indflydelse på skolens styring, men bl.a. gennem udvekslingsbesøg er det demonstreret for dem, at man kan gøre tingene på en anden måde. - Tallin-samarbejdet har også omfattet grafiske kunstnere, som har udstillet i hinandens lande. Ved hjælp af de midler, amtet og Aalborg kommune stiller til rådighed åbnes der mulighed for, at Kulturinstituttets leder Rikke Helms og hendes medarbejdere kan afsøge det russiske marked med nordjyske briller og finde frem til, hvorledes kulturen i bredeste forstand kan bruges til gavn for danske erhvervsinteresser.