Lokalpolitik

Kultur er mere end et krydderi

Visioner og mod kan få både fonde og ministerier til at sende penge til Hjørring

HJØRRING:- Borgmesteren skriver i indledningen til planstrategien, at ”kultur er krydderiet”. NEJ! Kultur er overlevelsesparametret over alle andre i konkurrencen med andre kommuner. Så bombastisk udtrykte Børge Søndergaard, Hjørring Bibliotek, sig da omkring 60 repræsentanter fra kultur- og fritidslivet i Hjørring Kommune tirsdag var samlet til et møde med fem byrødder. Ikke overraskende var der bred enighed om at kultur- og fritidstilbuddene er uhyre vigtige. Visioner og mod - Store byers succes med at tiltrække nye mennesker skyldes deres kulturtilbud. Det ER det vigtigste område i kommunen, fastslog Niss Ribergaard (S). Michael Karlborg (V) efterlyste mod: - Vi skal turde tage en chance. Tænk hvis dem, der startede Nordsømuseet ikke havde turdet? - Hvis vi tør være visionære og kan stå sammen om det, får de store fonde øje på os. Det kunne blive kendt også i ministeriet, at her er en flok mennesker, der har sat turbo på lokomotivet, så de kom til at tænke ”måske skal vi sende nogle penge til Hjørring?”. Sådan en kommune vil jeg gerne bo i. Jeg jeg håber det kan blive Hjørring. Thomas Østergaard, Vendsyssel Teater, var helt enig: - Det kunne være interessant at bo i en kommune, der turde og ville noget. Hidtil har vi fået penge fra regionen, fordi vi trængte til dem eller fordi det var synd for os. Hvem skal nu betale Penge fra kommunen til større kulturtiltag, var der dog ikke mange, der gjorde sig forhåbninger om. - Vi har et fundamentalt problem: Der er ikke overensstemmelse mellem de store ord og økonomien. De andre udvalg tager gerne ordet kultur i deres mund, men de vil ”in’ betåel”, konstaterede Ole Albæk (UP). - Jeg tror vi bliver nødt til at prioritere. Prioritere, kommunikere det ud – og stå ved det. Det sidste ville vi allerhelst være fri for.