Kultur giver vækst

Arbejdsgruppe foreslår at tage ved lære af Cornwall i England

Sidste år gav forestillingen Prinsesserne fulde huse på Vendsyssel Teater. Også i år mærker teatret fremgang. Fra mange sider bliver der peget på de muligheder, som kultur giver sammen med Oplevelsesøkonomi. FOTO: VENDSYSSEL TEATER, ANNELENE PETERSEN

Sidste år gav forestillingen Prinsesserne fulde huse på Vendsyssel Teater. Også i år mærker teatret fremgang. Fra mange sider bliver der peget på de muligheder, som kultur giver sammen med Oplevelsesøkonomi. FOTO: VENDSYSSEL TEATER, ANNELENE PETERSEN

Uddannelse og kultur giver vækst. Det bliver fastslået i mange økonomiske sammenhænge, og det kan blive vigtigt for Nordjylland. Et godt eksempel på, hvordan tingene kan gøres, findes i Cornwall i England. Det bør man i Nordjylland tage ved lære af, foreslår en arbejdsgruppe, der i forbindelse med den regionale udviklingsplan er nedsat til at se på kulturen i Nordjylland. Blandt idéerne, som gruppen har hentet i Cornwall, er etablering af decentrale universitetsenheder i f.eks. Thy, Mors og Vendsyssel. Her skal man fremme de kreative uddannelser og den kunstneriske produktion. Fristed for kunstnere Yderligere foreslår arbejdsgruppen, at der i Nordjylland bliver fristeder for kunstnere. Det kan være i kortere eller længere tid. F.eks. kan kunstnerne få økonomisk fordelagtige opholdstilbud mod, at de f.eks. deltager i workshops i Nordjylland. I planerne er også tanker om økonomisk støtte til kulturelle iværksættere. - Cornwall er efter min mening et rigtig godt eksempel på, hvad der kan gøres. Befolkningstallet svarer til det nordjyske, og for 15 år siden var det et af Englands udkantsområdet. Her er der satset på uddannelse, der er etableret nye universiteter, og der er lavet samarbejdsaftaler med universiteter uden for Cornwall. Der er lavet nye kreative uddannelser. De nye tiltag i kulturlivet giver et nyt publikum, men det interessante er også, at de nye tiltag har stor betydning for det kulturliv, der allerede var etableret i området, siger udviklingschef ved Vendsyssel Teater, Thomas Østergaard. Han er formand for den arbejdsgruppe, der har haft kultur som emne. Kultur giver idéer Thomas Østergaard understreger, at kultur skal ses i sammenhæng med de øvrige tiltag for udviklingen i Nordjylland. - Meningen er ikke at skabe et reservat for kulturlivet. Uddannelse og kultur har betydning for erhvervslivet. Derfor mener jeg også, at man skal væk fra tanken om, at kultur er noget, der belaster budgetterne. Kultur tiltrækker folk med uddannelse, og man kan jo se, hvordan oplevelsesøkonomien blomstrer. En lang række kulturtilbud melder om konstant fremgang. Samtidig vil det kunstneriske miljø skabe nye idéer, der giver udvikling, siger Thomas Østergaard. Som eksempel på det øgede forbrug af kultur nævner han Vendsyssel Teater, hvor antallet af abonnenter i denne sæsoner blevet fordoblet: - Og det er netop en sådan udvikling, man ser på en række kulturområder.