Kultur i himmerlandske landsbyer

Knap 40 "landsbytosser’" fra Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord kommuner har netop været samlet i medborgerhuset Kig Ind i Nørager.

Erhvervsdrivende "Desiree Jeanett Jensen" fra St. Binderup i rollen som oplægsholder til kulturmødet. Privatfoto

Erhvervsdrivende "Desiree Jeanett Jensen" fra St. Binderup i rollen som oplægsholder til kulturmødet. Privatfoto

Anledningen var, at der i tre kommuner arbejdes på at få lavet et samlet kulturprojekt for alle de små himmerlandske landsbysamfund. Til stede var et broget udvalg af repræsentanter for landsbyråd, borgerforeninger, kulturråd, kulturforvaltninger og byråd fra de tre himmerlandske kommuner, alle med det fælles mål at få skabt flere kulturelle aktiviteter i landdistrikterne. Lokal glædespige på podiet Som oplægsholder til aftenens arbejde havde man allieret sig med en lokal tilflytter og iværksætter, Desirée Jeanet Jensen, der har sin egen virksomhed indenfor ’fornøjelsesindustrien’ i Binderup. Hun gav deltagerne et anderledes indblik i sit syn på kultur i landdistrikterne. Der var dog nogle skarpsindige landsbyboerne, der nok mente at kunne se en vis lighed med denne ’glædespige’ og den annoncerede oplægsholder, Gert Rubæk fra skoletjenesten ved Sydhimmerlands museum. Debat om kulturelle tilbud Efter oplægget blev der givet forskellige eksempler på gode kulturelle aktiviteter, der allerede foregår i de tre kommuners landdistrikter. Derefter gik mødedeltagerne over til et gruppearbejde, hvor deltagerne på tværs af kulturelle og ikke mindst kommunale grænser drøftede muligheder for i samlet flok at få sat mere gang i kulturen i de himmerlandske landsbyer. Ved aftenens afrunding var der fra alle sider tilkendegivelse af, at denne nedbrydning af ikke mindst de kommunale grænser er et rigtig godt initiativ til at få sat endnu mere gang i kulturlivet – selv langt ude på landet. Aftenens møde var et af de første tiltag i processen, og vil blive fulgt op af flere aktiviteter i løbet af den kommende tid.