Lokalpolitik

Kultur i rådhuset

KULTURHUS:Der tales meget lidt om byrådets oplæg til kulturhus i Kappelborgskolen. Det kommer næppe bag på mange, for oplægget til debat er kommet meget uheldigt fra land. Først søsætter byrådet oplægget under titlen "Kulturhus-projekt på Kappelborgskolen" og senere skriver formanden for børne- og kulturudvalget Karsten Hemmingsen (V), at byrådet da ikke har lagt sig fast på Kappelborgskolen. Formanden oplyser, at der er flere alternative muligheder til kulturhus, men han glemmer at nævne hvilke. Det giver næppe mange lyst til at debattere, og det er synd og skam, for vi taler faktisk om noget, der vil komme til at koste mange penge. Heller ikke på det økonomiske område har byrådet luftet tanker om, hvor pengene helt nøjagtigt skal komme fra. Der peges på, at indtægter fra salg af det nuværende bibibliotek skal finansiere nogle af millionudgifterne, men da byrådet også foreslår bygget et helt nyt bibliotek i Kappelborgskolens gård, kan man vel tro på, at pengene hurtigt skal få ben at gå på. Karsten Hemmingsen påstår, at der er andre muligheder end Kappelborgskolen, og det gør også Venstres Peter Sørensen. Så lad os gå lidt videre. Der er ingen grund til at stirre sig blind på Kappelborgskolen som kulturhus. Dels vil det koste mange millioner at renovere den gamle skole, dels vil et salg af skolen kunne indbringe mange penge til brug andre steder i det kommunale regnskab. Der er ingen tvivl om, at det vil være godt, udviklende, inspirerende og tiltrækkende med et kulturhus i Skagen, og hvorfor så ikke bruge rådhuset til det formål? Vi bliver jo snart lagt sammen med andre kommuner, og så bliver der næppe brug for alle nuværende ansatte i Skagen Kommune - og dermed næppe heller brug for alle kvadratmeter på rådhuset. Der skal for eksempel næppe længere holdes byrådsmøder i Skagen, og der skal vel næppe heller være en fuld besat forvaltning. Et gæt kan være, at der i Skagen vil blive en større kommunebutik, så borgerne har nær kontakt til kommunen, hvad den så måtte komme til at hedde. Et godt gæt vil være, at der snart bliver rigtig mange ledige lokaler på rådhuset, og hvorfor så ikke bruge disse lokaler til kultur? Der vil kunne indrettes en eller anden form for biograf i nogle af de eksisterende kvadratmeter - eller der kan måske bygges lidt til. Og rådhuset er jo placeret nær en række huse på havnen med kultur som for eksempel nuværende og kommende gallerier. Måske har læserne andre gode idéer?