Kultur-kroner til tiden dragter

Museumsforeningen vil visualisere klædedragten i tiden omkring den såkaldte Bangsbokreds

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Nogle dragter er selvfølgelig billigere at kreere end andre.

FREDERIKSHAVN:Kulturelt Samråd har små 200.000 kroner til brug for kontante skulderklap til arrangementer i samrådets foreninger. På det seneste møde var udgangspunktet, at der fortsat var 194.000 kroner på kontoen. Det beløb er nu minimeret med godt 20.000 kroner, idet flere af de ansøgninger, som samrådet behandlede, blev imødekommet. Største post er på 10.000 kroner og den er bevilget til Museumsforeningen. Og pengene skal bruges til indkøb af materialer til dragter i forbindelse med videreførelse af "Sommerglæder". Arrangementet blev til i samarbejde med Sæbys "Glade Sommerdage" og omhandlede kunstnere der samledes omkring godsejer Johan Knudsen i 1900 i den såkaldte "Bangsbokreds". Ønsket er at give publikum en fornemmelse af miljøet og tiden gennem visning af et udvalg af tidens dragter, dels til de medvirkende og dels til brug for publikum. Første dragt er en kopi af en dragt fra århundredskiftet fra museets egen samling samt to andre kjoler og et 3-dels herresæt. Der budgetteres med materialeomkostninger på 2.500 kr. pr. dragt inkl. tilbehør i form af handsker, hatte, tasker m.v. Der er ikke indregnet udgifter til rekonstruktion af mønstre og syning. Disse opgaver udføres i et samarbejde med ansatte fra Bangsbo Museum. På havetur Frederikshavn og Omegns Havekreds søgte om tilskud til afvikling af to foredrag. Det første med Poul Erik Brander 24. februar med emnet "planter i drivhuse" Målgruppen er haveinteresserede og drivhusejere der skal opnå et kendskab til, hvilke planter/træer der kan trives i drivhuse og udestuer. Det andet er med Thomas Seifert 11. marts med emnet "diverse pæonarter". Målgruppen er haveinteresserede som får lejlighed til at se udvalget af pæoner og få en dyrkningsvejledning. Foreningen modtager en underskudsgaranti på 2000 kroner. Ibsen-seminar Kulturelt Samråd sanktionerede i øvrigt formand Henrik Melchiorsens beslutning om at yde en støtte på 5000 kroner til et teaterseminar med Ibsen på programmet. Teaterseminaret blev gennemført som et endagsseminar 24. januar. Seminaret var målrettet lærere fra folke- og efterskoler, gymnasier, bibliotekarer og andre interesserede. Kulturelt Samråd bevilgede i september 2008 15.000 kroner til afvikling af teaterseminar, men det måtte aflyses i sin oprindelige form på grund af for få danske tilmeldinger. Bevillingen blev herefter returneret. Påskeudstilling Kulturelt Samråd valgte at bevilge 2500 kroner til Østervrå Kulturforening, som har blikket rettet mod en kunstudstilling i Østervrå Kulturhus i påsken 2009. Udstillingen skal være rettet mod Østervrå by og opland. Østervrå Kulturforening har til formål at formidle kunst og kultur i bred forstand på tværs af generationer og interesseområder i Østervrå by og opland. At udbrede interessen, øge kendskabet til og forståelse for kunst og kultur. At skabe og styrke lokale kulturaktiviteter samt at afholde, inspirere, lede og koordinere kulturelle og kunstneriske oplevelser Påskeudstillingen blev sidst afholdt i 2007 med et besøgstal på 500 gæster. Østervrå Kulturforening oplyser, at udstillingen bygges op af værker leveret af 14 anerkendte kunstnere fra Nordjylland. Afslag Det er ikke alle, der modtager tilskud. Således må Skærum Sogneforening modtage et afslag på en ansøgning om økonomisk tilskud til dækning af udgifter til lokaleleje og rengøring i forbindelse med den årlige generalforsamling den 3. februar i Borgernes Hus. Generalforsamlingen afvikles og efterfølgende er der et foredrag med emnet kaffe, the og chokolade samt smagsprøver. Foredragsholder er Poul Erik Ledet, Nygårds Kaffe. Kulturelt Samråd har ikke tidligere bevilget tilskud til Skærum Sogneforening, der har som opgave, at ryste såvel "nye" som "gamle" borgere i det lille landssamfund og omegn - sammen. Og efter mødet i sidste uge bliver det ikke i denne omgang, der ydes et tilskud til Borgerforeningen.