Kultur

Kultur og børn skilles

Medlem af politisk styregruppe kalder det tåbeligt, at Børne- og Kulturområdet ender på hver sit rådhus

AALESTRUP:Børne- og kulturforvaltningen bliver splittet i Vesthimmerlands Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen skal bo i Løgstør, mens Børne- og Skoleforvaltningen flytter ind på rådhuset i Aalestrup. - Det er en tåbelig løsning at skille forvaltningerne ad, for der er så stort et samarbejde på tværs af kultur-, børne- og skoleområderne, siger medlem af den politiske styregruppe Henrik Bygholm (V). I Farsø, Aars og Aalestrup Kommuner hører de tre områder tæt sammen, mens Løgstør har en anden forvaltningsstruktur, hvor kultur- og skoleområdet er adskilt. Kultur- og Fritidsforvaltningen får omkring fem medarbejdere, og netop forvaltningens størrelse er endnu en grund til at lade den bo sammen med Børne- og Skoleforvaltningen, mener Henrik Bygholm. - Forvaltningen bliver så lille, at det er for få at skille ud og flytte væk fra Børne- og Skoleforvaltningen, siger han. Også formand for Børne- og Kulturudvalget i Aalestrup Kommune, Per Bisgaard (V), har svært ved at se samarbejdsmulighederne. - Kultur- og Fritidsforvaltningen bliver i sig selv en lille forvaltning. Spørgsmålet er, om den får mest at gøre med socialforvaltningen i Løgstør eller Børne- og Skoleforvaltningen i Aalestrup, siger Per Bisgaard. På det seneste møde i den politiske styregruppe i Vesthimmerlands Kommune besluttede medlemmerne dog at flytte Ungdomsskolen og SSP fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til Børne- og Skoleforvaltningen. Per Bisgaard mener, at flytningen af de to områder kompenserer for, at forvaltningerne ikke ligger sammen. - De to områder er meget tæt knyttet til skoleforvaltningen, og eksempelvis i SSP samarbejdet er der jo naturlige overlap, så det er det bedst mulige kompromis, lyder det fra Henrik Bygholm, der dog hellere havde set alle områderne samlet. - Det ville selvfølgelig også have givet Aalestrup nogle ekstra arbejdspladser, men det er en biting. Det vigtigste er samarbejdet, siger Henrik Byghom. Den lille Kultur- og Fritidsforvaltning er blevet oprettet for at opprioritere og sætte fokus på områderne i den nye storkommune. Alternativt kunne områderne have hørt ind under andre forvaltninger.