Kultur- og fritidschef i Rebild indstillet til fyring

Flertal stemte for at indlede en afskedigelsessag

Ole Jensen
Karl Pe­der Be­ven­see var frem til kom­mu­nal­re­for­men kom­mu­nal­di­rek­tør i Nørager Kom­mu­ne i seks år. AR­KIV­FO­TO
Lokalpolitik 1. september 2007 06:00

REBILD: Med øjeblikkelig virkning er kultur- og fritidschef i Rebild Kommune og tidligere kommunaldirektør i Nørager Kommune, Karl Peder Bevensee, blevet midlertidigt fritaget for sit job på rådhuset i Terndrup. Det sker efter, at et markant flertal af de 25 politikere i byrådet på byrådsmødet torsdag under de lukkede punkter stemte for at indlede en afskedigelsessag mod ham. I går formiddag orienterede kommunaldirektør Erik Odder selv kultur- og fritidsforvaltningens ledelse om beslutningen, og samtlige ledere og medarbejdere i kommunen er efterfølgende blevet skriftligt informeret om sagen af ham. Baggrund hemmelig Da der er tale om en lukket personalesag, ønsker kommunaldirektøren ikke at uddybe baggrunden for afskedigelsessagen. Dog understreger han, at den ikke har baggrund i nogen former for kriminelle handlinger. Karl Peder Bevensee vil være fritaget for sit job, indtil der er truffet endelig beslutning i byrådet om hvor vidt der skal ske en afskedigelse eller ej. Da der i afskedigelsessagen nu indgår en tre ugers høringsperiode i overensstemmelse med bestemmelserne i Tjenestemandsregulativet, forventes der ikke en endelig afgørelse i byrådet før på mødet i oktober. Der vil snarest muligt blive taget nærmere stilling til en midlertidig ordning af de ledelsesmæssige forhold i kultur- og fritidsforvaltningen. Hovedpersonen selv øn-sker ikke og kan heller ikke i øjeblikket kommentere den netop indledte afskedigelsessag.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...