Kultur- og socialudvalg klar med budgetkabale

Nødvendige driftsbesparelser på godt 1,5 mio kroner nu på plads

Skolevæsen 28. september 2002 08:00

NØRAGER: Selv om der herskede en optimistisk stemning blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen ved førstebehandling af oplægget til næste års budget, så havde kultur- og socialudvalget endnu ikke fået balance på bundlinjen. - Vi manglede helt præcist at finde besparelser i næste års drift på 1,55 mio, men efter vores sidste møde i udvalget ser tingene foreløbigt ud til at være faldet på plads, forklarer udvalgsformand Orla Kastrup Kristensen (V). Udvalgets medlemmer har været hele vejen rundt i systemet for at finde de nødvendige driftsbesparelser. På familieområdet er der planlagt besparelser på knap 400.000 kroner på kontanthjælpsområdet samt 300.000 kroner omkring sygedagpenge. - De 100.000 kroner spares på integration af flygtninge, fordi der kommer væsentligt færre end forventet i år. Vi forventer også, at kommunens samarbejde med Aars og Farsø Kommune omkring aktivering af kontanthjælpsmodtagere også vil give os mulighed for store besparelser. I forbindelse med det planlagte samarbejde kommer de tre jobkonsulenter til at sidde samlet, højest sandsynligt på et kontor i tilknytning til erhvervskontoret i Aars, forklarer Orla Kastrup Kristensen. I øjeblikket afventer de tre involverede kommuner et muligt tilsagn fra staten om et støttebeløb på mellem 800.000 og 900.000 kroner de næste to år til realiseringen af det tætte samarbejde på kontanthjælpsområdet. Besparelserne på sygedagpengeområdet på 300.000 kroner skal ske ved en hurtigere og mere målrettet sagsbehandling inklusiv henvisning til speciallæger. I den forbindelse bliver der ansat yderligere en socialrådgiver til sagsbehandlingen i forvaltningen, der i længere tid har været underbemandet på området grundet personalenormeringen kombineret med sygdom. Dyrere dagpleje På børnepasningsområdet skal der ske yderligere besparelser på godt 300.000 kroner næste år. Det sker ved at lukke dagplejen i forbindelse med grundlovsdag, hvor der i forvejen kun bliver passet ganske få børn. Samtidigt har der vist sig muligheder for besparelser i forbindelse med normeringen i institutionen Kløvermarken i Ravnkilde. - Oven i det har vi besluttet at indføre en forhøjelse af forældrebetaling på dagplejeområdet, hvilket giver en samlet indtægt på knap 50.000 kroner. For de enkelte forældre kommer det til at betyde en merudgift hver måned på omkring et par hundrede kroner, tilføjer Orla Kastrup Kristensen. Skoleområdet også ramt Skole- og kulturområdet skal spare et driftsbeløb på 445.000 kroner næste år. Her baner en ny folkeoplysningslov vej for en besparelse på 100.000 kroner, mens ungdomsskolen mister et forventet tilskud på 60.000 kroner til integration af unge flygtninge i klubben. - Det forsøger vi så at at løse på anden måde. Noget af baggrunden for at fjerne støtten er også, at vi i år ikke skal modtage 30, men kun 16 flygtninge efter en ny kvoteudmelding fra Udlændingestyrelsen her i august, påpeger Orla Kastrup Kristensen. Der forventes også en besparelse på 75.000 kroner til undervisningsmidler til Sortebakkeskolen. - Oven i det kommer en besparelse på omkring 150.000 kroner på specialundervisning, som vi forvener at opnå ved et tæt samarbejde med nabokommunerne Farsø, Aars og Aalestrup, tilføjer udvalgsformanden. Enkelt ændringsforslag For at opnå de planlagte besparelse på ialt 1.55 mio kroner på næste års drift indstiller kultur- og socialudvalget til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at det manglende restbeløb på 90.000 kroner finansieres som en del af det allerede afsatte anlægsbeløb på 225.000 kroner til asfaltering af skolegården på Sortebakkeskolen næste år. Det betyder, at det samlede beløb til asfaltering bliver reduceret til 135.000 kroner, samt at de 90.000 kroner skal overgå fra anlæg til drift i næste års budget. - Derfor stiller kultur- og socialudvalget nu et ændringsforslag til budgetbehandlingen om overflytning af de 90.000 kroner. Det bliver til gengæld det eneste ændringsforslag fra udvalgets side til de forestående budgetforhandlinger, bebuder Orla Kastrup Kristensen. Selv om udvalgets budget for næste år på papiret nu ser ud til at hænge sammen, så erkender udvalgsformanden dog, at uforudsete ekstra sociale udgifter næste år nemt kan vælte budgettet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...