Kultur-prøveballon svæver

Kultur- og Messecenter Aars har foreløbig solgt 700 billetter til "Spirit of Broadway"

AARS:Prøveballonen blev sendt op - og ser ud til at blive hængende. - Den er i hvert fald ikke faldet til jorden med et brag. Vi har været meget spændte på interessen for lørdagens show for i relation til, at vi netop har søsat et nyt "kulturprojekt", har vi betragtet det forestående arrangement som lidt af en prøveballon. En pejling på interessen for messecentret som hjemsted ikke blot for messer og udstillinger men også kultur-arrangementer, siger direktør Thomas Hermann. Og han har grund til at glæde sig over "prøveopsendelsen", lørdagens store musikshow "Spirit of Broadway". - Vi havde sat 800 tilskuere som ønskemål. Det er vi knap på endnu, men mandag var vi faktisk oppe på 700 solgte billetter, så vi kan stadig nå de 800, siger Thomas Hermann, der erklærer sig tilfreds med det foreløbige salgs-resultat. For med det skulle det hele kunne løbe rundt. - Det er en meget dyr forestilling med 25 medvirkende sangere og skuespillere fra London, som er på turne i Danmark. Så det har har været lidt af en satsning, men vi vil jo samtidig gerne demonstrere vores ny profil i messecentret, der jo har skiftet navn fra Messecenter Aars til Kultur- og Messecenter Aars. - Vi vil for alvor satse på at gennemføre langt flere kulturelle arrangementer, der kan være med til at skabe opmærksomhed omkring den kommende Vesthimmerland Kommune, og dermed bidrage til at den gøre endnu mere attraktiv. Der er jo ingen grund til, at folk fra egnen skal køre til Aalborg til Viborg for at opleve store kultur-arreangementer, siger Thomas Hermann. Og han får opbakning "udefra" - fra kulturudvalgsformand Per Bisgaard, Aalestrup (V), der er opstillet i den nuværende Aalestrup Kommune som borgmesterkandidat. - Jeg hilser Thomas Hermanns initiativer velkommen. Det er fint, at man får centret i Aars op i et højere gear og det kræver naturligvis, at man har sit bag- og opland med i arbejde, og her spiller de "gamle" kommuner Farsø, Aalestrup og Løgstør en stor rolle. Aalborg har med sine mange etablissementer og arrangementer fået et godt ry og Viborg er i gang med at skabe et "underholdningsområde" omkring det nye stadionanlæg, så de vil helt naturligt suge en masse af borgerne fra Vesthimmerland til sig, konstaterer Per Bisgaard. - Aars vil på mange måder blive centrum i den nye storkommune, og det vil langt hen ad vejen også blive accepteret af de andre centerbyer, men det kræver at man tager dem med på råd. Direktørens råd om, at det ikke kan vente til 2007, er jeg helt enig i. Han kan passende tage initiativ til en konference om "Kulturens vilkår i Vesthimmerland - nu og i fremtiden", siger Per Bisgaard. - Aars har som sagt nogle fortrin, men i de andre kommuner har man også egnede lokaler til kulturfremstød - f. eks. i Farsø hvor man fornylig fået udvidet halkapaciteten i Dr. Ingridhallerne, og i Aalestrup er man på vej med en haludvidelse og har tillige en en meget moderne teaterscene, slutter Per Bisgaard. - Hans udtalelse og støtte til vores ny satsning glæder mig meget, og Per Bisgaards forslag om en kulturkonference lyder spændende, så det vil indgå i vore overvejelser, siger messedirektør Thomas Hermann.