Lokalpolitik

Kultur skal kitte Jammerbugten sammen

Fritidsområdet er den store knast i kommunesammenlægningen

AABYBRO:Kulturen og naturen får vigtige roller i den ny Jammerbugt Kommune, mener Niels Eske Nyhus. Han stopper 11. maj som chef for børne- og kulturforvaltningen i Aabybro Kommune, men fortsætter som direktør for Jammerbugt Kulturcenter, der holder til i Nordjyllands MedieCenter. - Kulturen og naturen er det kit, som skal binde den ny kommune sammen og give den en ny identitet. Derfor er det vigtigt at forstå og udnytte samspillet, siger han. - Kulturen får en afgørende rolle for kommunens vækst. Den kan tiltrække erhvervslivet og nye borgere. I dag er virksomheder klar over, at de skal give deres medarbejdere også kulturelle tilbud. Derfor er det meget vigtigt med store kulturelle ambitioner, siger Niels Eske Nyhus. Han peger på, det er amtet, som i dag har en meget væsentlig rolle i kulturformidlingen og -udviklingen, men med amternes nedlæggelse opstår der et tomrum. - Det skal fyldes ud, og det sker ikke af sig selv. Det er specielt vigtigt med fokus på børnekulturen, fordi børn og unge er vækstlaget. Området kan sikres ved at oprette en kulturudviklingspulje eller ansættelse af en børnekulturkonsulent, foreslår han. Niels Eske Nyhus forudser fritidsområdet, som en af de store knaster i kommunesammenlægningen i Jammerbugten. - Der skal jo ske en harmonisering, og der vil være stor uenighed om, hvordan midlerne skal fordeles til tilskud og på halområdet, forudser han. Også på skoleområdet og i børnepasningen vil en harmonisering give problemer, men i et mindre omfang. - Jeg kan frygte for, hvordan storkommunens økonomi totalt set vil hænge sammen. Men det er vel et generelt problem og ikke blot et problem i Jammerbugten. Derfor er det også vigtigt at finde steder, hvor man kan skabe en fælles identitet, siger Niels Eske Nyhus.