Kulturpolitik

Kultur tilgængelig for alle

Kulturen i Rebild skal være forståelig og tilgængelig for alle

Mål 1 i Rebild Kommunes nye kulturpolitik slår fast, at Rebild kommune gerne vil være kendt for storslået natur og et ambitiøst kulturliv - og gerne i nye kombinationer. Opera i Rebild er et eksempel på en vellykket kombination.
arkivfoto: jens morten

Mål 1 i Rebild Kommunes nye kulturpolitik slår fast, at Rebild kommune gerne vil være kendt for storslået natur og et ambitiøst kulturliv - og gerne i nye kombinationer. Opera i Rebild er et eksempel på en vellykket kombination. arkivfoto: jens morten

En kulturpolitik i Rebild Kommune er ved at tage form. Et midlertidigt kulturråd har netop barslet med et udkast i samarbejde med forvaltningen og folkebiblioteket og kulturskolen. - Det er et utrolig flot resultat, der er kommet ud af arbejdet, siger formanden for kultur- og fritidsudvalget Flemming Møller Mortensen (S), der sammen med et enigt udvalg med glæde sendte udkastet i høring. Udkastet består af seks overordnede målsætninger for kulturen i Rebild Kommuner, der tager udgangspunkt i byrådets overordnede vision for kommunen. - En defineret politik på kulturområdet er en god ledetråd i vores arbejde frem mod resultaterne. Politikken skal helt klart bruges til at definere, hvad vi forvaltningsmæssigt, politisk og tildelingsmæssigt skal leve op til, siger Flemming Møller Mortensen. Lige adgang for alle Politikken skal også synliggøre for borgere og aktører på kulturområdet, hvilken vej Rebild kommune vil gå. - Jeg er personligt glad for, at udkastet tager højde for, at der skal være lige adgang til kulturen for alle borgere. Det er et utrolig vigtigt mål for os som politikere, siger udvalgsformanden. - Vi skal gøre kulturpolitikken forståelig. Ellers kan kulturbegrebet godt blive noget vidtløftigt noget, forsætter Flemming Møller Mortensen. Han hæfter sig især ved to elementer i udkastet til den nye politik. - Mangfoldigheden er et spørgsmål om, at vi trods det, at Rebild er en landkommune, gerne vil fastholde en bred palet af kvalitetstilbud på kulturområdet. - Brobygningen er vigtig, fordi kultur skaber udsyn, men også indsigt i vores egen måde at gøre tingene på, siger Flemming Møller Mortensen. Bred sammensætning Kulturrådet, der består af seks medlemmer er et midlertidigt råd, der på sigt skal erstattes af et råd, der udpeges i forvaltningen på baggrund af indstillinger fra kulturlivet. - Kulturrådets skal sammensættes, så det bredt repræsenterer de forskellige kunstarter, amatørniveauet, talentmassen og det professionelle kulturliv, siger Flemming Møller Mortensen. Udkastet er i høring frem til midten af november. Herefter skal kulturpolitikken drøftes i kultur- og fritidsudvalget og byråd i december.