Lokalpolitik

Kulturaftale i Nordjylland

} LØFTESTANG: Kulturen som en løftestang er ikke længere et selvstændigt emne, når det gælder kultursamarbejdet i hele Nordjylland. Det er simpelthen indarbejdet i den overordnede fælles vision, fremgår det af den principgodkendelse Støvring byråd har vedtaget for en ny regional kulturaftale for perioden 2005-2008. Støvring har tidligere bidraget til revisionen af den gældende aftale og foreslået temaer som kultur og erhverv samt børn og kultur skulle indgå i de kommende års regionale kultursamarbejde mellem de nordjyske kommuner og Nordjyllands Amt. I den ny kulturaftale, som de deltagende kommuner skal give høringssvar til inden august over for Kulturministeriet, er det lagt vægt på en bredere politisk forankring, idet de deltagende kommuner ud over amtet og Aalborg kommune forudsættes at indgå i den politiske styregruppe på den måde, at de erhvervsbaserede kommunesamarbejder VUR,HUR og Region Aalborg samarbejdet hver udpeger en repræsentant til den politiske styregruppe. Dertil kommer, at der administrativt bliver lagt op til et bredt ansvar for betjeningen af de enkelte temagrupper, således dette ikke kun påhviler amtet og Aalborg kommune men alle deltagende kommuner. Det betyder, at også Støvring er indstillet på at prioritere ressourcer og finansiering i forbindelse med fælles projekter og initiativer. Andre teamaer i aftalen er talentpleje og vækstlag samt oplevelesøkonomi - fra institution til attraktion.