Film

Kulturarv bliver digital

Alt fra kobberstik til gamle kortfilm kan ende i cyberspace

Hvis alt fra dokumentarfilm til kobberstik og søruller fremover ikke kun skal findes på museum, men også i cyberspace, vil det koste knap en halv milliard kroner. Det vurderer en arbejdsgruppe under Kulturministeriet, som har fremlagt sine forslag til, hvordan den danske kulturarv kan digitaliseres. Rapporten fra arbejdsgruppen, der dækker de danske kulturinstitutioner bredt, indeholder i alt tre forslag, der tilsammen vil betyde digitalisering af 17,8 millioner sider tekst, 5,1 millioner fotos, 22,5 millioner arkivoptagelser, 32.500 timer lyd og 357.000 timer levende billeder. Prisen for det vil være 570 millioner kroner, vurderer arbejdsgruppen. Blandt de mange forslag i rapporten er digitalisering af Det Danske Filminstituts kort- og dokumentarfilmsamling. Det er over 5000 film, der er produceret fra 1930'erne til i dag. I egenskab af Statens Mediesamling har Statsbiblioteket indsamlet komplette danske sendeflader for hele perioden fra 1987-2005, i alt svarende til 256.000 timer. Og 205.000 værker fra Den Kongelige Kobberstiksamling kan også i fremtiden leve i cyberspace. Kobberstiksamlingen er en af de ældste grafiksamlinger i verden. Den kan formentlig føres tilbage til 1500-tallet, hvor de danske konger lagde grunden til den store samling. Planen med digitaliseringen er blandt andet at gøre arkivmaterialet på de danske kulturinstitutioner mere tilgængelige for danskerne. I dag befinder de sig ofte på et bestemt fysisk sted og er måske så skrøbelige, at det kan være svært at få adgang til dem. Ifølge folkene bag rapporten kan digitaliseringen for eksempel blive en fordel for de mange danske slægtsforskere, der i fremtiden måske kan forske på nettet. En million arkivalier i form af lægdsruller og søruller, testamentprotokoller, fæsteprotokoller, borgerskabsprotokoller i Statens Arkiver er også blandt forslagene til digitalisering. Disse arkivalier hører til blandt dem, der efterspørges af slægtsforskere. Digitaliseringen vurderes også at kunne skabe helt nye sammenhænge på tværs af kulturinstitutioner og samlinger, som kan give nye oplevelser til alle, der gerne vil vide mere også om et helt specifikt emne. En del kulturinstitutioner i Danmark er allerede gået i gang med digitalisere. Arbejdsgruppen, der i dag offentliggør sit arbejde, vurderer, at en digitalisering kan ske over ni år fra 2010 til 2019. /ritzau/