Kulturarv rives ned

Modstand fra flere sider.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Astrupvej 745 er bevaringsværdigt pga. snedkerarbejdet på gavlen. Nu er bevaringsværdigheden ophævet. Foto: Henrik Louis

Endnu to bevaringsværdige bygninger i Hjørring Kommuner står overfor nedrivning, og specielt den ene sag møder modstand hos både Kulturarvsstyrelsen, VHM og FBL-Hjørring: Skolegade 23, hvor et gammel pakhus skal rives ned for at give plads til et nyt boligbyggeri. - Skolegade 23 er en komplet, lille og ydmyg købmandsgård med forhus, pakhus og gårdmiljø, der er unik og yderst relevant i forhold til Hjørring bys eksistensgrundlag som handelsby, pointerer VHM's museumsinspektør, Signe Langberg, i en indsigelse imod lokalplanen for Skolegade 23. Gammel bymur - Bebyggelsen er oprindeligt opført i begyndelsen af 1800-årene som en del af en "mur", der strakte sig fra Børsen/Skolegade videre mod øst langs Søndergade og Østergade, fortsætter Signe Langberg. - Levn af denne bymur skal der værnes om, og en nedrivning af baghuset til Skolegade 23 vil ikke kun ødelægge en erklæret bevaringsværdig bygning, men også en del af en af de sidste mindre købmandsgårde, der er tilbage i Hjørring, samt den for hele landet enestående bevarede historiske afgrænsning mellem by og land, påpeger museumsinspektøren. Helhed ødelagt Om nedrivningen af det bevaringsværdige hus på Astrupvej 745 skriver VHM: - Kulturhistorisk set findes ikke mange bygninger af denne art i området. For Astrup har hovedhuset med dets opførelse i 1907 utvivlsomt givet byens hovedgade et vist karaktertræk. Huset med den spændende gavl har været en del af et kompleks med beboelse og værksted. - Komplekset er tidligere blevet ødelagt, da et tidligere snedkerværksted er blevet revet ned. Hvornår det er sket, og om der er søgt tilladelse til dette, kan museet ikke finde oplysninger om, fortsætter VHM. Med den tidligere nedrivning af værkstedet, er helheden blevet ødelagt, og huset er derfor ikke så bevaringsværdigt som det har været. Men VHM fraråder stadig en nedrivning, og det samme gør FBL-Hjørring.