Kulturarven skal kanoniseres

Hver kunstart får sit eget udvalg til at vælge 12 danske værker

Arbejdet med den danske kulturkanon er nu i gang. Syv udvalg inden for syv områder skal hver finde frem til 12 værker af særlig værdi for den danske kulturarv. - Vi lever i et informationssamfund, hvor det er let at få informationer, men hvor det er vanskeligt at blive klog, sagde professor Jørn Lund, da kulturminister Brian Mikkelsen mandag præsenterede strategien for det arbejde, der i begyndelsen af næste år skal resultere i en samlet dansk kulturkanon, og professoren nævnte det som én af flere begrundelser for at iværksætte et sådant arbejde. Syv udvalg skal nu komme med hver sit bud på, hvilke 12 danske værker, der efter udvalgets mening i særlig høj grad har givet kunstneriske oplevelser til skiftende generationer af danskere. - Vi sætter primært dette arbejde i gang som et generøst tilbud til de 99,5 pct. af befolkningen, der ikke er inkarnerede kulturforbrugere. Man kunne også kalde det et public service-tilbud fra Kulturministeriet om gode kunstneriske oplevelser, tilføjede Jørn Lund, der sidste år stod i spidsen for Undervisningsministeriets litterære kanonudvalg til folkeskolen og gymnasiet. Både han og kulturministeren understregede, at der ikke er tale om noget nationalistisk projekt. - Vores kultur har altid indgået i fælles europæiske strømninger. Problemet er bare, at i nutidens informationssamfund finder der en massiv påvirkning sted ude fra den store verden. Derfor oplever vi i mange lande initiativer som det her, hvor man sætter sig ned og prøver på at få gang i en diskussion om, hvilke kunstneriske værker gennem tiderne, der kan siges at være ganske særlige bud på det enkelte lands kultur. Det er fint med en sådan debat og også fint, hvis det kan sætte sindene i kog, mente Jørn Lund. Brian Mikkelsen understregede, at en kanon - med tryk på første stavelse - ikke er en hitliste over, hvilken kunst, der er mest populær, eller en facitliste over den korrekte smag. - Det skal være et led i en løbende kulturdebat, der handler om engagement og om de værdier, vi kan finde i vores kulturarv. Vi oplever i dag, at især mange unge mennesker er lidt rodløse og ikke kender så meget til den danske kulturarv, sagde ministeren. De syv udvalg indledte mandag deres arbejde i Kulturministeriet, og på vej frem mod den samlede kanon bliver der en midtvejskonference i september. Det er tanken, at de værker, som udvalgene når frem til, også skal præsenteres, så de kan anvendes til undervisningsbrug. Projektet finansieres dels af ministeriet, dels med midler fra forskellige fonde. Formændene for de syv udvalg var alle til stede på pressemødet. Her blev filminstruktøren Susanne Bier spurgt, om hun ikke i nogen grad kunne føle sig inhabil som formand for udvalget for film, hvis én eller flere af hendes egne film kom i betragtning til den danske filmkanon. - For mig er dette projekt en enestående lejlighed til at dykke ned i dansk films historie. I værste fald risikerer jeg måske at blive en smule inhabil, men på den anden side ville det være lidt småprætentiøst, hvis jeg troede på, at nogle af mine film kunne komme med på listen, svarede Susanne Bier. /ritzau/