Nørresundby

Kulturbro et stort skridt videre

Fondsbevilling på 400.000 kroner sikrer teknisk redegørelse

Gang- og cykelbroen hægtes på Jernbanebroen og bliver opført i en blanding af træ og metal.
Illustration: Anette Kreutzberg

Gang- og cykelbroen hægtes på Jernbanebroen og bliver opført i en blanding af træ og metal. Illustration: Anette Kreutzberg

AALBORG:En ekstra bro hægtet på Jernbanebroen i Aalborg ser nu ud til at være kommet et stort skridt videre. Foreningen bag Kulturbro-Aalborg har nemlig fået en bevilling på 400.000 kroner fra Fonden Realdania. - Det er vi meget, meget glade for. Når vores projekt opnår støtte fra Realdania, ser vi det som et tegn på, at Kulturbro-Aalborg er et projekt, som en af landets mest indflydelsesrige og seriøse fonde tror på. Og vi opfatter det også som et tegn på, at det er et projekt, man synes fortjener at blive til virkelighed, siger Jens Toft-Nielsen, landinspektør med bopæl i Nørresundby og talsmand for Kulturbro-Aalborg. Sikkerhed i højsædet De 400.000 skal bruges til at udarbejde en teknisk redegørelse, der omfatter alt lige fra broens bredde, vægt, belastning af broklappen og andre detaljer, der påvirkes af materialevalg. For eksempel til gangbrædder, gelænder, hegn og andre dele. Redegørelsen skal også belyse de sikkerhedsmæssige aspekter af broen, for eksempel videoovervågning fra brohuset, placering og styring af bomme, advarselslys og -lyd. Redegørelsen skal forelægges Banedanmark til godkendelse, før projektet kan komme videre i processen. - Det er kun godt for os, at Banedanmark viser interesse og stiller store krav til sikkerheden, siger Jens Toft-Nielsen. Beløbet fra Realdania rummer også mulighed for at udbygge den 3D-visualisering af projektet, som brogruppen allerede er godt i gang med. Projektgruppen har i øvrigt selv ladet konstruere et enkelt stykke bro i fuld skala, så det ikke kun er et projekt på papir. Binder by sammen Meningen er, at broen skal binde Aalborg bedre sammen som by og skabe liv, trafik og kultur med de mennesker, som færdes på cykel eller gåben mellem byen syd og nord for Limfjorden. Ifølge planen skal der bruges i alt 6 millioner kroner til at projektere og bygge broen, og når broen står færdig er det meningen, at den skal overdrages Aalborg Kommune, som har lovet at stå for driften. Borgmester Henning G. Jensen har i øvrigt stillet i udsigt, at kommunen vil medfinansiere broen i en 50-50 model. Det vil sige, at når den private projektgruppe har indsamlet halvdelen - altså tre millioner kroner - vil kommunen finde de resterende tre millioner kroner.