Lokalpolitik

Kulturcenter på vej i Sæsing

SÆSING:Østervrå Baptistmenighed har store planer i Sæsing. Første december overtager menigheden den tidligere døre og vinduesfabrik på Sæby Landevej 417, samt en beboelsesejendom på nr 415. Planen er at ombygge bygningerne til et stort kultur og kirkecenter. - Menigheden har i øjeblikket to kirker i Østervrå og Tårs. Bygningerne i Sæsing er ideelle til et samlet center med mange forskellige aktiviteter, siger formand for menighedsrådet Palle Agerdal. Han regner med at der i første omgang skal laves en kirkesal, cafe og kontorer , og senere kan der så bygges på i etaper. - Vi har også et ønske om at lavet en sportshal, fortæller Palle Agerdal, der håber på et konstruktivt samarbejde med de eksisterende foreninger i området. Det er tanken at Kirke og kulturcenteret også kan rumme en børnekirke, spejderarbejde, internetcafe, ligesom det skal fungere som samlingsted for legestuer, og kulturelle aktiviteter som filmaftener, dans, foredrag og debataftener m.m. Ideerne er mange for de i alt 2000 kvm bygninger. Finansieringen skal skaffes gennem indsamlinger blandt medlemmerne, og menigheden håber også på hjælp fra forskellige fonde. Baptistmenigheden i Østervrå tæller 150 medlemmer, men ca. 250 personer kommer jævnligt til frikirkens arrangementer. Første hurdle på vejen til det nye kulturcenter er en lokalplan. Området er i dag udlagt til erhverv, og derfor kræves der en ny lokalplan, som kommunens teknik og miljøudvalg diskuterede på et møde onsdag. - Vi har sagt ja til at lave en lokalplan. vi mener centeret vil blive et stort aktiv for Sæsing, siger formand for teknik og miljøudvalget, Ole Ørnbøl. Der vil i høringsperioden også blive holdt et borgermøde for at informere de lokale beboere om planerne.