Kulturchef: Vi har brug for ungemiljø

For Frederikshavn Kommunes kulturchef, Thomas Østergaard, er det en rigtig øv-situation, at højskolen Diget nu lukker.

- Vi var netop undervejs med et rigtig godt samarbejde. Den strategi, forstander Claus Staal havde lagt for fremtiden, passer godt med vores ønske om inddragelse, siger Thomas Østergaard. - Det er tankevækkende, at der findes et sådant miljø på skolen, der tiltrækker unge mennesker. Det er jo netop det, vi har brug for, udtaler kulturchefen. Ros til forstander Thomas Østergaard roser Claus Staal for det arbejde, han havde sat i gang. - Vi kunne mærke dem hele tiden. Claus Staal deltog i adskillige møder. Vi kan se, at der er et behov for en højskole, siger Thomas Østergaard, der henviser til Performers House i Silkeborg, hvor man har nytænkt højskoletanken med musik, dans, teater og cirkus. Håber på investorer Diget har en meget stor gæld og kommunen har af gode grunde ikke mulighed for at støtte direkte med penge. - Men vi er i hvert fald med på at støtte op om kurser og aktiviteter og i et eventuelt arbejde med at bevare højskolen under en eller anden form. - Vi har rigtig mange fælles interesser med Diget. Jeg håber virkelig, der kommer nogle investorer på banen, udtaler kulturchef Thomas Østergaard.