Kulturekspressen på nye skinner

Den centrale udstilling og ledelsen er flyttet til Limfjordscentret, og udstillingsperioden udvides officielt til også at omfatte hele uge 41.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det er en venlig overdragelse, siger Leo Bjørnskov, til højre, afgående formand for Kulturekspressen, som han fortsat vil støtte på vejen frem. Karin Nikolaus, til venstre, er ny formand. Inger Stauersbøl Nielsen, i midten, har været udstillingskoord

Kulturekspressen i Sydthy - kulturugen i skolernes efterårsferie - vil næste år være anderledes. Og dog alligevel genkendelig. Det er det billede, der tegner sig efter en samtale med den nu afgåede formand siden 1997, centerleder Leo Bjørnskov fra Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter (SEUC) i Hurup, og den nyvalgte formand, centerleder Karin Nikolaus fra Limfjordscentret i Doverodde Købmandsgård, samt Inger Stauersbøl Nielsen sekretær på SEUC. Inger Stauersbøl Nielsen har siden den allerførste start været udstillingskoordinator og kasserer for Kulturekspressen - og det fortsætter hun med. Koncept fra 1995 Starten gik 1995, da Hurup fejrede 100 års fødselsdagen for byens store søn, maleren Jens Søndergaard, der døde 1957. Her skabtes konceptet om udstilling af kunst i byens butikker og på institutioner og kontorer. Året efter blev konceptet udvidet til at dække og omfatte hele den daværende Sydthy Kommune, og de enkelte sogne begyndte at stå for egne arrangementer i løbet af efterårsferieugen. Dengang var Gerda Pedersen centerleder på SEUC og stod i spidsen for Kulturekspressen - en opgave, hendes efterfølger Leo Bjørnskov overtog, da han trådte til. Nu har han så givet stafetten videre: - Det foregår i god ro og orden. Ja, det er en venlig overdragelse, og jeg vil støtte med alt det, jeg kan, siger Leo Bjørnskov, der forklarer, at årsagen til, at han stopper, er den usikkerhed, der hersker om SEUC's fremtidige status og organisation. Det er i øjeblikket til forhandling i det kommunale system. Udvides til to uger Karin Nikolaus siger, at i og for sig skal konceptet ikke ændres, men der vil alligevel ske nogle ændringer: - Jeg og mange af kunstnerne vil gerne udvide udstillingsperioden til at være to uger, altså hele uge 41 og uge 42, siger hun. Men den velbesøgte fernisering vil fortsat blive holdt lørdag i uge 41, for så er efterårsferien i gang, turisterne og sommerhusgæsterne er ankommet, og det gælder også de mange thyboer, som efterhånden er blevet vant til "at tage hjem" i efterårsferien for at se, hvad der sker. Flytningen af remise og hovedkontor for Kulturekspressen betyder også, at den centrale udstilling - med to værker fra hver af de ca. 100 deltagende kunstner - fra og med næste år bliver på Limfjordscentret. Udstillingen skal være på andensalen i Pakhuset - hvor også ferniseringen vil blive afviklet - og måske også i Tårnet, fortæller Karin Nikolaus. Endelig vil der blive en særlig udstilling med børns kunstneriske fremstillinger - måske i Salen. Og så er Kulturekspressen jo fortsat, understreger Karin Nikolaus, også alt det, der foregår lokalt i de deltagende sogne.