Kulturelite skal hjem igen

Konsulentfirma anbefaler region og kommuner at integrere kultur-, erhvervs- og turismepolitik

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Skagen Museum bliver i kulturanalysen vurderet til at have stor økonomisk betydning også for det kommunale skatteprovenu. Arkivfoto: Bent Jakobsen

NORDJYLLAND:Kultur kan blive en vigtig faktor i bestræbelserne på at udvikle Nordjylland. Derfor bør kultur i højere grad end tidligere tænkes ind, når kommunal- og regionspolitikere udarbejder planer for erhvervs-, by- og turismepolitik. Et udvalg bestående af kommunal- og regionspolitikere lægger op til, at begrebet kultur kan få endnu større betydning i diskussioner om Nordjylland udviklingsmuligheder. - Nordjylland står stærkt inden for det, vi betegner som oplevelsesøkonomi. Vi har f.eks. værdifuld natur. Jeg kan blot nævne de muligheder, der er i f.eks. Skagen og Lønstrup, og hvor vi har Aalborg som motoren inden for kulturlivet. Men for at få et overblik over mulighederne har vi ønsket at få en kortlægning af, hvad der i Nordjylland findes af kulturliv, fortæller regionsrådsmedlem Henrik Ringbæk Madsen (S). Han har været formand for en politisk styregruppe, der i et samarbejde mellem regionen og de nordjyske kommuner fik lavet en kortlægning af det nordjyske kulturområde. Udvalget har i øvrigt bestået af rådmand Henrik Thomsen (SF), Aalborg Kommune, Preben Dahlgaard (R), Thisted Kommune, Erik Kirkegaard Mikkelsen (UP), Mariagerfjord Kommune samt regionsrådsmedlemmerne Ole B. Sørensen (V) og Frede Nørgaard (UP). Det er konsulentfirmaet COWI A /S, der har udarbejdet rapporten, som analyserer det nordjyske kulturliv. Søger idéer - Med den ny kortlægning har vi en godt arbejdsredskab, som vi kan bruge f.eks. når der skal laves strategier for erhvervsudvikling. Nu skal vi så have spurgt kunstnerne, hvad de mener, og hvad de har af forslag til, hvordan vi kan gøre det bedre, siger Henrik Ringbæk Madsen. Rapporten fra COWI omtaler den traditionelle opfattelse af kunst og kultur som noget, der giver borgerne indsigt og gør dem til dannede mennesker. Men især de seneste 10 år er kunstens rolle i samfundsøkonomien blevet fremhævet. Begrevet oplevelsesøkonomi vinder stadig større indpas. - F.eks. gør et rigt kulturliv et område mere interessant at bosætte sig i, siger Henrik Ringbæk Madsen. Rapporten nævner, at kunst og kultur er omdrejningspunkt for turisme og oplevelsesøkonomi samtidig med, at de to områder har betydning for det mere brede erhvervsliv. - Jo mere interessant kulturliv, jo flere borgere, turister og investorer kan der tiltrækkes, jo mere omsætning og økonomiske effekter vil den pågældende kommune eller region kunne nyde godt af til gavn for velfærd og levestandard, hedder der i COWI"s analyse. Rapporten nævner bl.a. kultur og kunst som væsentlige elementer i byers og kommuners branding, ligesom de to områder f.eks. kan virke som dynamoer på integrationsområdet og i projekter vedrørende byomdannelser. Faktisk er noget af det grundlag, der kan give kunst og kultur en øget rolle, allerede skabt. Regionens indsats er bl.a. skitseret i en regional udviklingsplan, ligesom Kulturaftale Nordjylland, der er indgået mellem regionen og de 11 nordjyske kommuner, er blevet et vigtigt kulturpolitisk instrument. Rapporten fra COWI peger dog på, at kultur - selv om det er et tværgående element - ikke er så tydeligt til stede i den erhvervsudviklingsstrategi, som regionen har udarbejdet. Det foreslås i rapporten, at kulturen ses som en del af oplevelsesøkonomien, og at man indtænker den nordjyske natur i planerne, ligesom man laver kreative alliancer med oplevelsesbaserede brancher som film, ny medier, fødevarevirksomheder, gastronomi samt design og arkitektur. Rapporten er på 140 sider, og i et afsnit er der set på den samfundsøkonomiske effekt af nogle af de eksisterende aktiviteter i Nordjylland. Her konkluderes det, at kulturen som økonomisk aktivitet spiller en større rolle i lokalsamfundene, end man umiddelbart får indtryk af. Økonomien Som eksempel nævnes Skagen Museum, der årligt får et offentlig tilskud på lidt over fire millioner kroner. Der er en egenindtægt på 15 millioner kroner, og effekten er i rapporten beregnet til en meromsætning på 24 millioner kroner. Samlet skaber museet mere end en snes job. Den kommunale skatteindtægt er sat til ca. 2,5 millioner kroner. Tversted Jazzydays er et andet eksempel. Her er det et offentligt tilskud på 150.000 kroner, og meromsætningen er sat til næsten 800.000 kroner. Her er der beskæftigelse til en person. Analysen beskæftiger sig også med Aalborgs særlige rolle. Kommunen er også den eneste, der har en overvægt af yngre - under 40 år - kunstnere.