Kulturelt sam- virke på plads

Kulturelt Samvirke i Jammerbugt Kommune, som blev stiftet 1. oktober, har på et bestyrelsesmøde fordelt posterne.

Formand er Karen-Margrethe Lauridsen, LOF Jammerbugt. Næstformand blev Henning Mysager, Bratskov Turist- og Kulturforening. Ellen Helvind, Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum, er kasserer. Menige bestyrelsesmedlemmer er Peter Koch, Strandgårdens Venner, og Flemming Kristiansen, Brovst Musikforsyning. I henhold til vedtægterne har Samvirket til formål - at være talerør for kulturelle foreninger, institutioner og grupper over for offentligheden, kommunen og dens politikere - at synliggøre, fremme og udvikle kulturelle aktiviteter - at skabe mulighed for, at kulturen selv fordeler kommunale tilskud til kulturen - at tage initiativ til, koordinere og formidle aktiviteter, som den enkelte forening ikke selv magter - at virke koordinerende inden for det kulturelle område - at formidle informationer om kulturaktiviteter til kommunens borgere - at rådgive og støtte medlemmerne - at påvirke og udvikle kommunens kulturliv - at sikre, at der finder kulturelle aktiviteter sted overalt i kommunen Der vil i løbet af et par måneder blive taget kontakt til potentielle medlemmer, som er foreninger, grupper og institutioner, som har hjemsted i kommunen, og som har et kulturelt (eller kulturelt og oplysende) formål.