EMNER

Kulturelt Samråds første arrangement

Kulturelt Samråd blev stiftet april i fjor for at samle kommunes kulturforeninger

Formanden for Kulturelt Samråd i Thisted Kommune, Ole Skovgaard Petersen, kan se tilbage på søndagen med tilfredshed. Fremmødet var godt for såvel foreninger som gæster. Foto: Diana Holm

Formanden for Kulturelt Samråd i Thisted Kommune, Ole Skovgaard Petersen, kan se tilbage på søndagen med tilfredshed. Fremmødet var godt for såvel foreninger som gæster. Foto: Diana Holm

Som en afledet konsekvens af kommunalreformen blev Kulturelt Samråd stiftet med det formål at samle alle kommunens mange kulturelle foreninger under samme hat. I går søndag afviklede samrådet sit første udadvendte arrangement i kommunen, og stedet var Thisted Musikteater, som samlede ikke mindre end 36 foreninger, som dækkede hele Thisted Kommune fra nord til syd fra øst til vest. Skal spille sammen Samrådets første formand er Ole Skovgaard Petersen, og han fortæller, at Kulturelt Samråd blandt andet har til opgave, at få de mange foreninger til at spille sammen, og jo flere der er sammen om en opgave, jo mere power kan der lægges i engagementet, som formanden udtrykker det. Han peger også på, at mange giver styrke, og holdningen var adresseret til Thisted Kommune. - Kulturelt Samråd er desuden et talerør overfor kommunen, så der også bliver lidt til os, og hvis vi ikke står sammen, bliver der nemlig ikke noget til os, siger Ole Skovgaard Petersen og bemærker, at der er mange ildsjæle i Thy. De skal have et forum at arbejde sammen i, og den kontakt er Kulturelt Samråd med til at etablere. Hjemmeside Samrådet har netop fået sin egen hjemmeside, og den blev præsenteret på Kulturmessen. Oprettelsen og driften af hjemmesiden er det eneste tilskud, som Kulturelt Samråd indtil videre har modtaget fra Thisted Kommune, men flere af samrådets medlemforeninger modtager dog støtte fra kommunen. - Hjemmesiden har en kalender, hvor foreningerne kan se, om der er andre arrangementer på det tidspunkt, hvor en anden forening har tænkt sig at lave noget. Så enten kan man rykke arrangementet, så de ikke overlapper, eller også kan foreningerne måske gå sammen, og så kan de mindre foreninger få en underhjemmeside med deres egne kontakter på samrådets hjemmeside, forklarer Ole Skovgaard Petersen, og nævner at adressen er www.thy-kultur.dk. Til foråret afvikler samrådet to fyraftensmøder, som henvender sig til de kulturelle foreninger, og de to møder handler om bestyrelsesarbejde samt kommunikation og politisk interessevaretagelse. - Nu er vi så småt kommet i gang, men vi skal naturligvis lige finde vores egne ben at stå på, og vise vores berettigelse, lyder det fra formanden. Læs mere om arrangementet i Thisted Dagblad mandag.