Kulturen er vigtig

Kulturen lige så vigtig som frodig breddeidræt

Eskild Sloth Andersen foreslog en stafet-møderække i forsamlingshusene.
 FOTO: CARL TH. POULSEN

Eskild Sloth Andersen foreslog en stafet-møderække i forsamlingshusene. FOTO: CARL TH. POULSEN

BRØNDERSLEV:- Det er vigtigt med et levende kulturliv i den nye kommune. Det sagde den nyvalgte formand for udvalget for kultur og fritid,Eskild Sloth Andersen, på et samtalemøde i Grønningens Højskole i Brønerslev. Eskild Sloth Andersen fortalte i sit oplæg til samtale om sit syn på betydningen af en levende forsamlingshus-kultur i kommunen i lighed med en frodig breddeidræt. Og han var inde på en drøm, han gik med om at man måske kunne starte en slags forsamlingshus-stafet-møderække, så et væsentligt tema blev taget op i ét sogns forsamlingshus eller multihus, og så i de følgende uger blev spredt ud til andre sognes mødesteder, så fællestemaet kunne rulle ud over hele området i en sæson, og danne grobund for nye tiltag. Og han glæde sig over, at der både i vest og øst er mennesker, der satte noget ind på at bevare rammer om kulturoplevelser; det kunne være i rododendronparkens charmerende "Den Runde Pavillon" eller i Dorf Møllebys gamle bygninger, og han er glad for, at der er mange, der på forskellig vis har noget at byde på lige fra ildsjæle omkring Vildmosen over Voergård Slot og til Asaa Havn. - Så oplevelseskulturen skal nok få sin bevågenhed i den nye kommune, påpegede han. Fra salen blev der påpeget nødvendigheden af nye, hyppige busruter, der går tværs over området, og der var forslag om at indføre "Tilflyttertilbud" med billige guidede ture, der kunne åbne op for nyt fællesskab. Der blev bedt om, at sammenlægningsrådet snarest ville trykke et nyt, farverigt kommunekort og omdele det gratis til alle husstande. Og kunne man måske skabe nye "voldspil", man kunne mødes om Jyske Ås? Efter samtalemødet holdt "Grønningens Højskole" sin generalforsamling, hvor man kunne glæde sig over en god økonomi, og hvor den valgte del af bestyrelsen kom til at bestå af Inge Jensen, Anna Birgit Nørkjær og Jørgen Algreen-Petersen.