Kulturen på vejen

Turistchefen i Skagen måtte hyppigt via annoncer orientere om, at vejen ved Aalbæk igen var farbar. Desværre intet årstal her.
 Foto fra bogen

Turistchefen i Skagen måtte hyppigt via annoncer orientere om, at vejen ved Aalbæk igen var farbar. Desværre intet årstal her. Foto fra bogen

BØGER Jørgen Burchardt og Mette Schönberg: ”Lige ud ad landevejen” # # # # # ¤ Vejenes historie... Mange vil nok tænke gab. Andre vil bladre lidt i denne bog - og hurtigt finde ud af, at der ligger mange rigtig spændende historier gemt i det, der betyder så meget for alle mennesker. Samfundet får et totalt blackout, hvis vejene ikke fungerer efter hensigten, og borgerne får en uventet fridag. I anledning af amternes nedlæggelse har Danmarks Vej- og Bromuseum - thi et sådant har vi lykkeligvis også - udgivet denne flot og rigt illustrerede bog om vejenes historie efter 1868, skrevet af Jørgen Burchardt og Mette Schönberg. Afgrænsningen 1868 begrundes i, at hovedlandevejene ifølge vejloven af 1867 overgik til amternes bestyrelse på dette tidspunkt, og der forblev de indtil afvigte nytår. Tidligere blev hovedlandeveje bygget af staten, og der er om disse samfærdselsårer gennem århundrederne skrevet andre interessante bøger og artikler. Denne bog står ikke tilbage for de tidligere i kvalitet. Den giver en god oversigt over udviklingen både med facts og baggrundsviden, men fortæller også læseværdigt om livet på og ved vejene fra både vejbyggeres og rejsendes synsvinkel. Ved periodens begyndelse dominerede jernbanen fjerntransporten, men hurtigt voksede trafikken på landevejene intenst. Fra at betjene nærtrafikken fik vejnettet større betydning for fjerntrafikken, hvilket stillede nye krav til ikke mindst teknologien omkring det. Bogen fremstiller bl.a. de tekniske forhold omkring macadamisering, bringer ingeniørers skitser over vejkryds, beplantninger o.s.v. Ved Århus udbyggedes en cementvej i 1936. En tabel fortæller om prisen på cement, grus, klorkalcium, arbejdskraft etc., og adskillige fotos illustrerer mandskabsmængden. Den våde cement blev overhældt med klorkalcium og dækket med halm, der blev vandet, for at cementen forblev våd, mens den hærdede. Det tog flere uger. De inspirerende elementer i bogen må nok siges at være illustrationerne, både billeder og grafer, som fortæller bredt om kulturhistoriske emner, de nu afdøde vejmænd og snefogeder - sidstnævnte var sædvanligvis det første borgerlige ombud en nyetableret gårdejer fik pålagt - skiltningen, Ford T og Nimbus’en og man kunne blive ved. Et yderst vigtigt bidrag til dansk kulturhistorie. Eneste minus er skrifttypen. Udgiveren har valgt en type uden seriffer og sågar i grå, hvilket ikke er læse- eller læservenligt. Men hvem kunne forestille sig, det ville være så sjovt at læse om veje? Per Pilekjær kultur@nordjyske.dk @Brød.8.note-u-indryk:[ Jørgen Burchardt og Mette Schönberg: ”Lige ud af landevejen. Med hestevogn og bil på amternes veje 1868-2006” 383 s., ill. 325 kr. Udg. af Danmarks Vej- og Bromuseum i samarb. med Syddansk Univesitetsforlag.