Kulturen skævvrides

BIBLIOTEKER:Med næsten 100.000 besøgende om året har Skipper biblioteket dobbelt så mange besøgende som Nordjyllands kunstmuseum. På trods af at alle mulige parametre peger i en gunstig retning for biblioteket så skal det lukkes uden nærmere begrundelse. Over 100 fremmødte ved ét borgermøde mandag aften for Hobrovej og Kærby områdets beboere kunne ikke få nogen fornuftige forklaringer fra de fremmødte politikere. Der blev trukket på skulderen med en bemærkning om at nogen skulle det gå ud over. Skipper biblioteket er bemærkelsesværdigt ved at være den 7 største filial ud af 25 filialer i den nye Stor Aalborg kommune. Borgerne i området har længere til hovedbiblioteket end Nørresundby og Vejgård. Befolkningsunderlaget er på niveau med øvrige filialer i byområdet. Haraldslund er et flot kulturhus i vestbyen med ca. samme befolkningstal. Aalborg øst har flyttet biblioteket så der et stort stærkt samlingssted på Trekanten med masser af kultur. Hobrovej og Kærby er suverænt det område i den nye storkommune som har flest borgere over 60 år ud af dækningsområderne for de 25 biblioteksfilialer. Samtidig er det et børnerigt område, hvilket afspejles ved at der flere udlån til børn på Skipperen end ved de øvrige filialer. Det er den filial som har næstflest udlån pr. besøg. Altså er vi storforbrugere i området. Biblioteket bruges til masser af aktiviteter hele året rundt. Der er foredrag, film, debat og forskellige former for oplysningsaktiviteter. Hyggestunder med fordybelse sammen med vores børn. Alt sammen lukker ned om få uger. Så er det man spørger sig selv hvad f…. er meningen ? Alt det vrøvl til festtalerne med mangfoldighed og højt til himlen i vores kommune styrter sammen som et korthus når man vil ødelægge så mange positive ting for sølle 2 millioner kroner om året. Hvorfor skal der være den skævridning i vores kommune på kulturområdet ?