Lokalpolitik

Kulturen skal have et pift

Kommunen vil give ekstra penge til kultur i fremtiden

HJØRRING:Står det til Hjørring Kommunes Fritids- og Kulturudvalg, så skal kultur- og fritidslivet i de kommende år have et gevaldigt løft: - Kulturen skal have et pift - det trænger den til, kunne udvalgsformand Ove Jacobsen (V) nemlig sige ovenpå udvalgsmødet forleden. Udvalget skulle som et væsentligt punkt på dagsordenen se på budgettet for 2006 il 2009. Her skulle medlemmerne bl.a. komme med deres såkaldte "katalog" over fremtidsønskerne for de næste tre år, der skal sendes videre til økonomisk udvalg. Og her var ønskerne faktisk mange: De tidligere i dagens avis omtalte penge, der skal dække Hjørring Kommunale Musikskoles underskud, bliver naturligvis en del af det nye budget. Og hertil kommer så, at bl.a. Grafisk Værksted i Nørregade er indstillet til at skulle fortsætte med et kommunalt driftstilskud, som det er sket med 150.000 kr. pr. år i både 2004 og 2005. Af andre ønsker på udvalgets liste er bl.a. et helt nødvendigt ekstra tilskud til Hjørring Bibliotek, der skal gå til en udvidelse af bibliotekets datasystem, når vi går over til den nye storkommune. En egentlig udvidelse af den såkaldte Kulturpulje på 100.000 kr. er ifølge udvalgsformand Ove Jacobsen (V) også tiltrængt, da der i de tidligere budgetlægninger har været sparet en del på kulturfronten. Hjørring Kommunes Arrangementspulje, der bl.a. støtter diverse små som store musik- og teaterarrangementer, skal have et løft på 50.000 kr., og så skal der ekstraordinært ske en forhøjelse af driftsaftalen med Vendsyssel Teater med ligeledes 50.000 kr., fordi teateret i de næste år udvider samarbejdet med det lokale erhvervsliv. Dertil kommer yderligere, at en del tiltrængte renoveringer, der egentlig først skulle ske om nogle år, nu er indstillet til at skulle ske i 2006. Det er bl.a. renovering af Sysseltinget til 1,5 mio. kr., penge til træningshallen ved Tårshallen på én mio. kr. og anlæggelse af kunstgræs på den nyopførte grusbane ved Vendiahallen, der dog vil koste op imod to mio. kr. Endelig er der i den mindre størrelsesorden et ønske på anlægsfronten på 150.000 kr. på området for forsamlingshuse. De ovennævnte udvalgsønsker til det kommende budget har dog også en enkelt ulempe. For en tiltrængt renovering af svømmehallen i Tårs, der ellers skulle være sket til næste år, skubbes til 2007. Pengene herfra skal i stedet næste år bruges til etableringen af vandhuset i projekt Hjørring Park Vendia.