Kulturens tjener

Med den nye regering er det nye tider for Danmark - og det er nye tider for højskolerne.

Om det er godt for Danmark økonomisk set, må de kommende kasseeftersyn og finanslovsforhandlinger jo vise. Men det er afgjort nye tider for højskolerne. Vi er nemlig kommet tilbage til Kulturministeriet. Tillykke til Uffe Elbæk med udnævnelsen og tillykke til ham, fordi højskolerne er rykket over i hans ministerium. Og hvorfor så det? Vi har ikke fået begrundelsen endnu fra ministeren selv. Men på Vrå Højskole udarbejdede vi i sommerens løb en vision for skolen. En vision, der hedder, at vi vil være et kulturelt centrum i Nordjylland. Vi har en højskole, der som skole leverer en høj faglighed. Den høje faglighed er vigtig for os, ligesom den er for uddannelsesinstitutionerne. Men en højskole er jo mere end det. Det er en dannelsesinstitution, og det er derfor, at flytningen fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet betyder så meget. Kunsten, musikken, litteraturen, det danske sprog og dannelsen findes allerede på Vrå Højskole. Men det er jo ikke statiske begreber. Det er begreber, der i deres væsen må og skal være i stadig udvikling, ellers dør de. Det vil vi gerne fastholde, og det tror vi bedst sker i Kulturministeriets regi. Vi vil udvikle den høje faglighed og dannelsen. Set med globaliseringens øjne vil vi styrke netop det, som er det særligt danske. Det danske, som giver den fleksible, nysgerrige og helhedsorienterede arbejdskraft. Det danske, som tør forandringen, og som går forrest med nyskabelser. Det er vigtigt som arbejdskraft, men det er ikke alene vigtigt der, for så kunne vi lige så godt have været placeret under Beskæftigelsesministeriet som et - ganske vist meningsfyldt - aktiveringstilbud. Men også det at være samfundsborger i dette land kræver en høj grad af demokratisk dannelse. Det, at man forstår demokratiets væsen, samtalens værdi som udvikling, tvivlen som udtryk for vilje til forandring, er alt sammen en del af det. Højskolen var og er med Grundtvigs ord "læring for livet, ikke for skolen". Det er derfor, det er vigtigt, at højskolerne placeres i Kulturministeriet. "Læring for alle" var også en af Grundtvigs teser. Vi har mange internationale elever, og vi har mange forskellige danske elever. Vi starter gerne med 75 individer, som alle udvikler sig ud fra deres udgangspunkt, og de ender med at være et hold af elever, der har udviklet sig ved at være sammen. Læring for alle gælder også på den måde, at vi gerne ser vores kursus- og konferencedel udviklet. Vi vil gerne se hele Nordjylland "lære" på vores højskole, sådan som vi har kapacitet til. Vi ser med glæde tilbage på valgkampen. Vi havde et flot vælgermøde (med alle partier repræsenteret) på Vrå Højskole, hvor Stine Brix (EL) sluttede med at konstatere, at hun, Karl Bornhøft (SF), Orla Hav (S) og Marianne Jelved (R) alle fire ville arbejde for at rulle genopretningsplanens besparelser på højskoleområdet tilbage. Bornhøft kom ikke ind i Folketinget, men mon ikke den nye gruppeformand, Pernille Vigsø Bagge, vil gøre det samme? Vi håber naturligvis, at den nye kulturminister snarest vil stå i spidsen for at effektuere det. Og på den måde håber vi, at vi kan sige tillykke til alle danskere og særligt nordjyderne med en Vrå Højskole i færd med at virkeliggøre sine visioner.