EMNER

Kulturfugl på udkig efter flere fjer

Samarbejde skal sikre større opbakning til aktiviteter

AABYBRO:De kender det de fleste af dem. Efter at have brugt ugers fritid og en god portion af foreningens økonomiske ressourcer udebliver publikum og opbakningen, når det kulturelle indsalg i hverdagen i Aabybro oprinder. Det skal der ændres på, mener foreningerne bag samarbejdet, Kulturfuglen. Derfor har de inviteret en række ligesindede til i aften at diskutere, hvad der kan gøres for at sikre mere opbakning til det kulturelle liv. - Vi har oplevet, at arrangementer, som man har lagt mange kræfter i, alligevel ikke bliver den succes rent deltagermæssigt, som man havde forventet. Det skyldes delvist, at arrangementer har en tendens til klumpe sig sammen på samme datoer eller falde for tæt på hinanden og måske også til en vis grad overlappe hinanden temamæssigt. siger Inger Thelllufsen fra Kulturfuglen. Foreningerne i Kulturfuglen opfordrer derfor andre foreninger til at gå med i samarbejdet. - Vi fandt sammen i Kulturfuglen for at få en koordinering og udnyttelsen af fælles ressourcer. Vi har et redskab til at få planlagt og afviklet arrangementer på en måde, så vi supplerer og støtter hinandens initiativer og måske ligefrem bliver en del af dem. Effekten vil dog blive større, hvis fuglen blev mere fjerrig og deltagerkredsen udvidet, siger Inger Thellufsen Formålet med Kulturfuglen er, at foreninger i fællesskab planlægger sæsonens program, så de kulturelle begivenheder kan supplere hinanden og appellere til så mange som muligt. De skal planlægges efter tesen, hellere få gode - end mange. - Kulturfuglen fortjener at blive brugt noget mere. Den trænger til lidt mere opbakning fra de øvrige foreninger i kommunen. Kulturfuglen har eksisteret i ca. fem år og begyndervanskelighederne burde være overstået, siger Inger Thellufsen. På mødet skal det bl.a. diskuteres, hvordan Kulturfuglen kan bruges af andre foreninger. Med i samarbejdet er Den Blå Biograf, Aabybro Musikforening, Aabybro Kunstforening, LOF Aabybro, Naturskolen, Galleri Gl.Toftegaard og Aabybro Bibliotek Følgende foreninger er inviteret til mødet: AOF, Danmarks Naturfredningsforening, Biersted Happy Jazz & Kulturforsyning, IFN's Kunstvenner, Den internationale Venskabsforening, Lokalhistorisk Forening i Biersted, Gjøl, Nørhalne, Vedsted og Aabybro samt Egnssamlingen, Brugerrådet for Nordjyllands MedieCenter, menighedsrådene for Biersted, Gjøl, Vedsted og Aabybro sogne, Scene 3, Sund By og Vildmoselauget.