Kulturhus i Tranum Kro er opgivet

I stedet forsøger en gruppe borgere at bygge medborgerhus

TRANUM:Et flot projekt med kulturcenter, medborgerhus og kunstnerboliger omkring og i den nedlagte Tranum Kro er nu skrinlagt, og ejeren af kroen har søgt kommunen om lov til at indrette kroen til privat bolig. Tranum Landsbyråd havde blandt andet søgt Lokale og Anlægsfonden om støtte til det 2,5 mio.kr. store projekt, og fonden var også ude at besigtige kroen, men på grund af et lederskifte i fonden blev der ikke truffet nogen afgørelse, fortæller Peter Kock fra landsbyrådet. - Vi skulle også søge kommunen om medfinansiering efter krone til krone-princippet, hvis bevillingen blev givet. Derfor var der for mange ukendt faktorer, til at vi ville binde an med det, og vi var nødt til at trække følehornene til os. Ejeren havde givet landsbyrådet den nedlagte kro på hånden til slutningen af maj, men da der ikke var sket noget på det tidspunkt, ønskede han selv at disponere over bygningen, der ikke fortsat kunne stå tom. Dermed er ideen om kunstnerboliger med fælles værksteder og udstilling faldet til jorden. Den var baseret på kroens 6.000 kvadratmeter grund, hvor der skulle opføres fem boliger, mens den sidste skulle indrettes i kroen. De seks boliger skulle huse kunstnere og kunsthåndværkere, mens krobygningen skulle være fælles kulturcenter. Man forestillede sig en glaspyramide over det gamle restaurationslokale, så der kunne komme masser af lys ind. I krobygningen skulle der afholdes ugentlige kulturelle arrangementer, og landsbyrådet forestilede sig, at Tranum skulle være egnens nye kulturelle fyrtårn. Men trods ideens forlis prøver Tranum stadig at udvikle sig og tiltrække kultur. En arbejdsgruppe under det udviklingsværksted, der skal fremtidssikre landsbyen Tranum, arbejder nu med at få skabt et medborgerhus med mulighed for kunsterisk udfoldelse. Peter Kock tror på interessen for det, også fordi der netop er dannet en kunstforening i Tranum. Skal medborgerhuset op at stå, skal der bygges nyt på et stykke jord, man køber i Tranum. Det kræver, at der samles penge ind lokalt, ellers er det ikke realistisk, vurderer Peter Kock.