EMNER

Kulturhus-indvielse gav øget aktivitet

ØSTERVRÅ: Indvielsen af Østervrå Kulturhus gav Gymnastikforeningen 77' Østervrå øget aktivitetsniveau og medlemsfremgang. På generalforsamlingen i GF77 glædede formanden, Karoline Holst, sig over at kunne berette om et år. der i høj grad bar præg af spændende og sjove oplevelser. Foreningen havde især i sidste halvdel af året mærket en stigning i aktivitetsniveauet. Det betød en medlemsfremgang på 100 til på 344. Det høje aktivitetsniveau skal ses på baggrund af indvielsen af Østervrå Kulturhus, hvilket gav foreningen mulighed for at tage indtil flere nye tilbud på programmet. Især havde holdene "mave-baller-lår" og "seniormotion" været en ubetinget succes, men også den nye springgrav havde givet flere nye medlemmer. Samtidig betød det nye hus, at foreningen for første gang i mange år har haft mulighed for igen at samle alle sine aktiviteter på et sted - i Østervrå Idræts- og Kulturcenter. Ligeledes glædede formanden sig over de nye depotfaciliteter, som har været et længe næret ønske. Alle foreningens redskaber er nu placeret i de to rum. Det har givet større overskuelighed og lettere adgang til tingene. Foreningen fejrede sit 25 års jubilæum i efteråret. Den store dag blev bl.a markeret ved en opvisning af foreningens medlemmer. I forbindelse med jubilæet fik foreningen en del pengegaver, ligesom der også i løbet af året har været bidrag fra fondsmidler og legater, bl.a. fra Spar Nord Fonden. Det har givet foreningen mulighed for bl.a. at indkøbe flere nye redskaber. I øjeblikket arbejdes der ihærdigt på at skaffe et antal mobile spejle, som er et stort ønske fra medlemmer. 2002 blev et travlt år for GF77's bestyrelse, men efter formandens mening et godt og vellykket år. Ikke mindst fordi der i bestyrelsen er et indbyrdes godt samarbejde. Regnskabet viser et underskud, som foreningen samlet set kan leve med, når der ses tilbage på et år med mange ekstra udgifter, men også mange gode oplevelser. Samtidig har foreningen stadig en flot egenkapital. Til bestyrelsen var der genvalg af Kaj Nielsen og Karoline Holst, og ligeledes til suppleanterne Lisbeth Nielsen og Birgitte Lynge Nielsen. ÅB + -ok