Lokalpolitik

KULTURHUS - om igen, borgmester Hans Rex (V) i Skagen

Kappelborgskolen midt i byen kan blive byens kulturhus. NORDJYSKE modtager gerne meninger om den sag. Arkivfoto: Peter Broen

Kappelborgskolen midt i byen kan blive byens kulturhus. NORDJYSKE modtager gerne meninger om den sag. Arkivfoto: Peter Broen

FREMTID:”Vi er ikke sure, og jeg vil ikke være den sure, gamle borgmester fra Skagen”, siger Hans Rex om henholdsvis Venstre og sig selv efter den seneste udvikling i kulturhussagen. Det var nu ellers netop det indtryk, man fik ud fra Venstre’s og borgmesterens egen reaktion på både underskriftindsamlin- gen og på afgørelsen i sammenlægningsudvalget. Her vedtog flertallet at henstille til det nu snart forhenværende Skagen byråd at afholde en snarlig og bindende folkeafstemning om kulturhusets placering, inden der foretages videre. Så langt, så godt. Borgmesterens udlægning af denne henstilling viser sig imidlertid nu at skulle ”vrides” i en tendentiøs retning, nemlig derhen, at afstemningen kun skal være mellem sneglehuset på skolemarken og så ”det bedste” af Kappelborg-projekterne. Det er der overhovedet intet belæg for. I alle diskussionerne, i underskriftindsamlingen, i sammenlægningsudvalgets debat og henstilling er det i første omgang selve PLACERINGEN, det drejer sig om. At sneglehuset i sig selv også har været i skudlinien skyldes, at det var det projekt, der blev vedtaget – i al sin mangel på argumentation, lokal byggestil, anvendelighed og udvidelsesmuligheder. Der har ikke på tilsvarende vis været nogle af Kappelborg-projekterne for borgerne at tage stilling til, for de blev alle nedstemt. Det er derfor meget snedigt – men forkert – at borgmesteren nu drejer afstemningen om PLACERINGEN over til at være en afstemning om kun to bestemte PROJEKTER. Godt nok er det ene på Kappelborg, men det er jo ikke énsbetydende med, at det er den bedste løsning dér i sig selv, selv om placeringen er den rigtige. Alle Kappelborg-forslagene var jo på forhånd ”båndlagt” til kun at måtte omfatte EN DEL AF SKOLEN, og således blev de på forskellig vis udformet, og son følge deraf bestemt ikke ideelt. Og der er næppe tvivl om, at Kappelborg-tilhængere ikke går ind for en sådan amputeret skole, men at man mener HEL SKOLEKOMPLEKSET - sådan har man ytret sig i debatten. Derfor er dét også den ene mulighed, der skal stemmes om. Et Kappelborghus skal ikke nødvendigvis være her og nu med det samme, for det vil økonomien i så fald ikke kunne række til. Vi kan sagtens vente på den færdige løsning nogle få år, SAMTIDIG med at man nu kunne starte med en etapevis etablering, finansieret løbende af de til en hver tid forhånden værende midler. Vi har jo allerede ventet fire til fem år på grund af Venstre’s ubeslutsomhed, så et år eller to mere betyder ikke det helt store i denne sammenhæng, når bare det ender rigtigt. I øvrigt er Venstre’s påstand om, at det altid er dyrere at indrette gamle bygninger end at bygge spritnyt, heller ikke holdbar. Andre håndværkere og fagfolk end kommunens egne teknikere og dommere – bl.a. arkitekt fra Kulturministeriet med erfaring i renovering – har haft lejlighed til at gennemgå skolen. Det har her vist sig, at bygningerne er i bedre stand, end de fleste måske ville have forventet. Borgmesteren mener også, at der til afstemningen skal udarbejdes et digert informationsmateriale, som skal udsendes til alle husstande – endnu et snedigt træk. Det koster nemlig tid og penge, og desuden skal det vente, til borgmesteren er overtydet om, at det nye byråd har tilstrækkeligt med ”klejner” til vores kulturhus i det næste budget. Hvis ikke, så må det kommende byråd selv ordne både afstemning og finansiering ! Det var måske ikke nogen dårlig idé – det lyder næsten, som om borgmesteren mener, at Skagen byråd allerede er trådt tilbage. Der er ingen reel grund til at udarbejde det omtalte materiale. Det vil givet blive fyldt med kommunens egne økonomi-beregninger, der dels er utilstrækkelige i forhold til alternative muligheder og tidsfaktorer, og dels er uigennemskuelige for menigmand og derfor kun tjener til at skabe en – tilsigtet – usikkerhed hos vælgerne. I forhold til selve sagen, PLACERINGEN, er der ingen, der behøver yderligere information - drop alt det papir! Skulle det knibe med at udforme spørgsmålene eller med at finansiere selve afstemningen, så lad os blot høre. Vi er flere, der gerne vil være behjælpelig med både det og også med at bekoste en annonce som stemmeseddel i ugeavisen ”Skagen Onsdag” – den kommer ud til alle husstande. ”Det er synd for skagboerne, hvis de nu ikke får deres kulturhus”, sukker man medfølende fra Venstre. Det ville nu være mere synd for os, hvis vi fik det forkerte hus, på det forkerte sted og tidspunkt, gennemtrumfet af det forkerte byrådsflertal. Men det er i hvert fald synd for skagboerne, at vi har skullet vente i adskillige år på, at Venstre alligevel ikke kunne finde ud af at bevare Kappelborgskolen, som de blev valgt til. Det kan blive alle tiders multikulturelle aktivitetshus, som det på sin vis har været i over 100 år, og som det for øvrigt stadig bliver brugt til i festlige anledninger: Festival, musik, øltelt, amatørteater, messe, cirkus og trylleri. Det foregår sommeren igennem her i byen, og - gæt engang - hvor tror I, og hvorfor ?

Breaking
Oversvømmelser efter dobbelt skybrud
Luk