Lokalpolitik

Kulturhus vigtigt for kultur- og turistpolitikken

SKAGEN:I udkastet til et fire siders langt brev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet gør byrådet opmærksom på, at Skagens ry som et kunst- og kulturbaseret lokalsamfund er velkendt både nationalt og internationalt, og at en forbedring af kulturfaciliteterne derfor har været et vigtigt kultur- og turispolitisk emne i den kommunale planlægning gennem snart mange år. Skagen Kommune søger om dispensation for anlægsrammen for budgetårene 2006 og 2007, alternativt fritagelse for deponeringskrav, med henblik på at muliggøre indretning/opførelse af et kulturhus i Skagen by. Endelig ønsker kommunen også ifølge udkastet dispensation til at overføre reserverede anlægsmidler fra budget 2004 til etablering af biograf i kulturhuset. I udkastet nævnes der så de fire muligheder, som byrådet på byrådsmødet i marts nåede frem til at ville søge dispensation for: Etablering af kulturhus på hele Kappelborgskolen, i Kappelborgskolens syd- og vestfløj, i Kappelborgskolens østfløj eller alternativt at opføre en helt ny bygning, og det er så disse muligheder, som byrådet mandag aften skal forsøge at begrænse til to.