EMNER

Kulturhusprojekt i Skagen

KULTUR:Høringsfristen er ved at være slut, og som politikere har vi holdt os lidt i baggrunden for at høre borgernes mening. Debatten har desværre ikke været stor, og om det så skyldes manglende interesse eller en oplevelse af, at alt er bestemt på forhånd, må stå hen i det uvisse! Vi vil gerne bidrage med vores mening i denne sag, da vi mener, at udgangspunktet er alt for snævert, og mangler et visionært udviklingsperspektiv. Vi må ikke lave et kulturhus bare for at have et, ligesom Sæby, Frederikshavn og mange andre kommuner. Vi må lave et kulturhus fordi vi har brug for det, enten som erstatning for noget bestående eller noget vi har manglet hidtil. Hvad så med Kulturhuset? Ja, det ønsker vi at se i en større sammenhæng, hvor åbning af nye byrum og plads til visioner er stærke argumenter. Vi mener, at Remisebygningerne på Markvej er det oplagte valg for et Kulturhus. Her vil vi få store rum med store muligheder, både for bibliotek, multisal (ikke kun en biografsal), musikskole og alle de andre kulturprojekter som har været fremme i debatten. Toget kan anløbe direkte i bygningen, baneområdet integreres som åbent/grønt byrum, og der bliver mulighed for at indrette stor parkeringsplads på den store plads mod Markvej. Pladsen kan være museernes naturlige parkeringsplads, til aflastning af området ved Mindestøtten. Men indrømmet. Ideen er stor og den kræver mod, fremsyn og tro på at Skagen er værd at udvikle. Vi har mange flere ideer til dette hus. Af pladshensyn i Avisen, kan vi ikke beskrive dem nu, men de er indsendt til kommunen. Hvad så med finansieringen? Det er "indrømmet" en vanskelig sag, men vi kan altså spare os fattige, så derfor skal vi turde tro på en positiv udvikling i kommunen og vi skal turde investere i det! Vores forslag er helt klart at droppe/udsætte Bøjlevejsprojektet. Det har kun politisk interesse, og næppe nogen by har hentet udvikling ved at sende trafikken udenom. Ret beset handler det om trafikken i tre til fem uger om året! For 25 millioner kroner! De penge bør/kan bruges bedre. Dertil kommer salg af kommunale ejendomme. Kappelborgskolen, Biblioteket, det gamle kommunekontor, Havnemesterboligen, Kassernen, og så er der altså også flere steder at søge støtte til kulturfremmende aktiviteter.