Lokalpolitik

Kulturkontoenklarede frisag

Kommunekassen stiller underskudsgaranti for ambitiøst kulturprojekt THISTED: Børne- familie- og kulturudvalgets tilskudskonto klarede frisag, da Thisted Byråd i bred enighed besluttede, at en kommunal underskudsgaranti til kulturprojektet ”Thors Genkomst”, som til efteråret skal opføres på Shetlandsøerne med mere end 100 lokale medvirkende, skal hentes hos økonomiudvalget - og dermed i kommunekassen. - Børne- familie- og kulturudvalget har allerede støttet kulturprojektet med 25.000 kroner til dækning af udgifterne til at starte projektet. De penge er hentet fra udvalgets tilskudskonto som ikke har en størrelse, der gør et muligt at stille en underskudsgaranti på 100.000 kroner, understregede udvalgsformand Preben Dahlgaard (R), da han i byrådssalen talte for, at underskudsgarantier dækkes af ”den store kasse under økonomiudvalget”. Preben Dahlgaard fik opbakning fra byrådet til at ændre ordlyden i økonomiudvalgets indstilling, så det klart fremgik, at ordet ”tilskudskontoen” blev ændret til ”kassen”, så det nu er helt klart, at det er kommunekassen og ikke udvalgets tilskudskonto, der belastes, hvis underskudsgarantien til kulturprojektet udløses. - Hvis det kan sikre Thors genkomst, så er det helt i orden, bemærkede Arne Kaspersen (V). For Preben Dahlgaard var det en vigtig afgørelse. - Børne-, familie- og kulturudvalget støtter ikke kulturelle tiltag for udvalgets egen skyld. Vi gør det på vegne af Thisted Kommune, og derfor er det vigtigt, at det samlede byråd får ejerskab til de kulturprojekter, vores lokale ildsjæle barsler med, siger Preben Dahlgaard. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk