Lokalpolitik

Kulturmiljøråd klager over havnefront

Nyt forslag lider af de samme mangler som det gamle, mener amtsligt råd

SÆBY: Der er også stor modstand mod entreprenør Børge Juul Kristensens tredje forslag til en bebyggelse på havnefronten i Sæby. En god stak indsigelser var således landet på Sæby Rådhus, da klagefristen udløb mandag. Blandt de mere opsigsvækkende var en indsigelse fra Kulturmiljørådet, der hører under Nordjyllands Amt. Rådet advarer mod at tillade byggeriet. "Forslaget lider af nøjagtig samme alvorlige mangel som det tidligere. Det foreslåede byggeri er fuldstændig ude af trit med lokalplanens formålsbestemmelser", hedder det blandt andet i indsigelsen, der er underskrevet af arkitekt Gunnar Munk Jørgensen. I rådet mener man, at byggeriet strider mod bestemmelserne om, at det særlige miljø på havnen skal bevares, samt at et byggeris arkitektoniske formsprog skal passe ind i områdets karakter. "Det særlige miljø på havnen er karakteriseret ved en blanding af forskellige funktioner: Boliger, forretninger, småerhverv m.v. Det er derfor i modstrid med lokalplanens formålsbestemmelse om en bevaring af havnens særlige miljø, at der alene foreslås opført et massivt boligbyggeri på dette meget store område, skriver Kulturmiljørådet. Desuden hedder det, "at det foreslåede bygeri med husdybder på næsten det dobbelte og en højde på 10,5 meter bryder aldeles med denne bebyggelses karakter". Rådet mener, at kommunen risikerer at få endnu en kendelse i Naturklagenævnet imod sig, hvis man forsøge at gennemføre det fremlagt projekt. "Senest fokuserede Naturklagenævnet netop på, at det dengang foreliggende projekt manglede overensstemmelse med lokalplanens formålsbestemmelser. Som nævnt ovenfor er det Kulturmiljørådets opfattelse, at det nu foreliggende forslig lider af nøjagtig samme mangel. Det må derfor tilrådes, at Sæby Kommune - for at undgå en ny forelæggelse for Naturklagenævnet - afviser projektet i sin nuværende udformning og forlanger et nyt, der er i overensstemmelse med lokalplanens formål og intentioner, skriver Kulturmiljørådet.