Bælum

Kulturmøllen tilfreds med opbakningen

BÆLUM:Foreningen Kulturmøllen Bælum, der står bag koncerterne i den gamle pavillon i Sønderskoven, har haft generalforsamling, og bestyrelsen var - trods underskud på en del af årets arrangementer - tilfreds med tilslutningen. Normalt holder Kulturmøllen fire koncerter om året, men i anledningen af kulturkommune året blev der i 2002 afholdt fem koncerter, og de tre af dem (Allan Olsen, Basix samt H.P. Lange og Troels Jensen) gav et samlet underskud på lige knap 21.000 kroner. Koncerterne med Kristian Lilholt og "De gyldne løver" gav tilsammen et overskud på 12.500 kroner. Foreningen har en hel del medlemmer, og herfra har man en kontingentindtægt på 4650 kroner. Derudover har man modtaget 7000 kroner i underskudsgaranti, så det samlede resultat var et overskud på knap 9500 kroner. Det skyldes dog, at man fik 9000 kroner i underskudsgaranti for arrangementer i 2001. Der skete ikke den store udskiftning i bestyrelsen. Anders Kragelund fortsætter som formand, Dorthe Søgaard som kasserer og Troels Folmer Andersen som sekretær. Endelig fortsætter Jørgen Svanholm, og i stedet for pavillonens tidligere bestyrer, Peter Skov, valgte generalforsamlingen den nye forpagter Palle Stener Nielsen. Han skal primært varetage kontakten til de forskellige musikbureauer. Det er bestyrelsens håb, at man kan have det nye program klar i begyndelsen af næste år.